Opatření obsažená v programu sahají až do roku 2020 a zabývají se například parkovací politikou, rekonstrukcí železničních tratí, podporou pěší a cyklistické dopravy nebo omezení prašnosti ze stavební činnosti.

Polétavý prach z dopravy by měl podle programu v Přerově i Hranicích klesnout o čtyřicet procent. Navržený dokument je možné připomínkovat na odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí, a to do 15. srpna. (mav)