„Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Lipníku vyhlašuje podle zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2016. Žadatelé mohou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností," stojí v oficiálním prohlášení ministerstva kultury.

Dotační program je zaměřen na podporu kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a nejsou národními kulturními památkami. Celý program je administrován obcemi s rozšířenou působností.

Na Hranicku se od roku 2008 dostalo příspěvku téměř třem desítkám projektů. Rekonstruovány tak byly například Větrný mlýn v Hustopečích, kostely ve špičkách nebo Bělotíně, či ohradní zeď a vstupní brána Kostelíčku.

Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky na venkově. Nemusí se jednat pouze o nemovitosti. Příspěvek může být poskytnut například také na varhany, oltáře a jiné součásti památek. Minimální podíl vlastníka musí pokrýt alespoň deset procent nákladů. Uzávěrka příjmu žádostí je do 30. dubna. 

Autor: David Král