Člen české vlády zavítal do Tučína, Lučic, Bělotína, Rouského a Partutovic.

Například v Tučíně si prohlédl budovanou retenční nádrž, která je součástí protierozního opatření v obci, a již hotové biokoridory a biocentra.

„Je to jeden z důležitých prvků k ochraně půdy proti erozi. Zkvalitnění vztahu zemědělství k využívaným přírodním zdrojům, především půdy a vody, a rovněž k rozvoji venkova, je jednou z priorit Strategie ministerstva zemědělství," řekl Petr Bendl k výstavbě retenční nádrže, která slouží pro zadržování vody v krajině.

V Lučicích ministr navštívil soukromý ovocný sad Eduarda Kozáka a v Rouském mimo jiné zavítal do nefunkčního zemědělského areálu, který byl přeměněn na moderní venkovskou průmyslovou zónu.

Závěr pracovní cesty patřil prohlídce bramborárny, venkovní stáje na farmě a podnikové prodejny v Partutovicích, kde se prodávají produkty místního zemědělského družstva.

Venkov potřebuje pracovní příležitosti

Čtvrteční návštěva ministra Bedla na Hranicko vzešla z iniciativy Spolku pro obnovu venkova ČR.

„Je to věc, kterou plánujeme asi půl roku. Chceme ukázat, jak to vypadá takzvaně na konci světa. Stejně tak chceme ukázat, že venkov je schopen se rozvíjet, přestože je dlouhodobě opomíjen. Jediné, co venkov potřebuje, jsou pracovní příležitosti," sdělil starosta Bělotína a předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala.

Možnost navštívit obce regionu ministr ocenil.

„Vždycky je lepší jednou vidět než stokrát slyšet. Já se snažím jezdit po regionech a krajích a komunikovat s těmi, kteří přicházejí do styku s jednotlivými organizacemi ministerstva zemědělství. Chci mít nějakou zpětnou vazbu," řekl při návštěvě ovocného sadu Eduarda Kozáka v Lučicích.

Bez živočišné výroby budeme rozvojová země

Ministerstvo zemědělství chce podle slov svého šéfa podpořit hlavně živočišnou výrobu a na venkově tak vytvořit pracovní příležitosti.

„Ovocnářství je vedle podpor živočišné výroby jedna z priorit nedávno představené zemědělské strategie. Každé ovocnářství i živočišná výroba vytváří tlak na vznik pracovních příležitostí. My chceme budoucí finanční podporu nasměrovat právě do těchto oblastí tak, aby vznikala větší potřeba pracovní síly. V okamžiku, kdy budeme motivovat zemědělce k živočišné výrobě, bude zapotřebí dalších pracovních sil. Tím na venkov tu práci dostaneme," řekl rozhodně Petr Bendl.

Ten také doplnil, že ministerstvo zemědělství ročně čerpá přibližně čtyřicet miliard korun z evropských peněz.

Podle Bendla bylo chybou, že dříve se drtivá část financí využívala na podporu pouze rostlinné výroby.

„Jestli nezachráníme živočišnou výrobu, stane se z nás rozvojová země, závislá na našem okolí," uzavřel.