Ministerstvo životního prostředí udělalo směrem k ochraně vod řadu kroků. Připravilo havarijní novelu vodního zákona, jejímž cílem je vyšší ochrana vody a předcházení havárií na řekách. Novela stanovuje podmínky pro větší ochranu toků a také upřesňuje kroky v případě havárií tak, aby mohl být zásah co nejefektivnější.

„Návrh na základě zkušeností z praxe mnohem jasněji definuje, kdo má v případě havárií jak postupovat. Zvyšuje také výši sankcí za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových,“ přiblížil novelu vodního zákona ministr životního prostředí Petr Hladík. Novela už prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

Zleva: starosta Hranic Daniel Vitonský, primářka hematologicko - transfuzního oddělení Nemocnice Hranice Kateřina Vinklárková, místostarosta Hranic Karel Machyl, oceněný Vladimír Matějíček ze Středolesí a předseda Osadního výboru Středolesí
Dlouholetý dárce krve ze Středolesí se zapsal do Zlaté knihy města Hranice

Na projednání Sněmovnou naopak teprve čeká ústavní ochrana vody. Návrh explicitně zmiňuje vodu a její šetrné využívání, a to i v reakci na mimořádný úbytek podzemních a povrchových vod, který je nyní velmi aktuální.

„Voda je strategickou surovinou, jejíž nedostatek či zhoršená kvalita mohou mít zásadní dopad na jednotlivce, ale i celou společnost. Ukotvení ochrany vody do ústavy je nevyhnutelným krokem, ať už kvůli opakujícímu se suchu nebo znečišťování vodních zdrojů,“ řekl ministr Hladík s tím, že ochranu vody a vodních zdrojů považuje za národní zájem.

Se zarybněním Bečvy pomáhá Ministerstvo zemědělství. „Téma znečištěné řeky nás provází už dlouho a chceme udělat všechno pro to, aby se podobná situace nikdy a nikde nemohla opakovat. Ministerstvo zemědělství se od začátku havárie snaží pomáhat, a to především tak, aby bylo v řece zase dostatek ryb. Vytvořili jsme proto program pro uživatele rybářských revírů a ročně máme na obnovu Bečvy připraveno 750 tisíc korun, a to po dobu desíti let,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Předávání Cen města Hranice, Vlasta Zapatová, 29. listopadu 2023.
Cenu města Hranic získala spisovatelka, bývalá předsedkyně, ředitel a motorkář

Kvalita vody je i tématem místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL). „Bylo by dobře, kdybychom si konečně uvědomili, jakou hodnotu má voda, její dostatek a kvalita. Důsledné předcházení jejímu znečištění, jak jsme poznali při havárii na Bečvě, je zásadní. Při snížených průtocích v období sucha může hrát rozhodují roli pro zachování života řeky. Návrh novely vodního zákona proto přináší zpřísněná a velmi potřebná opatření ochrany vody,“ shrnula Seitlová. (pu)