K dnešnímu dni totiž zástupci města evidují téměř tři stovky žádostí. Přitom nový domov pojme pouhých jedenaosmdesát klientů.

„Vyplněnou žádost o umístění do nového domova pro seniory podalo k dnešnímu dni přibližně dvě stě devadesát zájemců. Zatím však nebyly schváleny podmínky pro přijetí do tohoto zařízení. Těmi se bude zabývat rada města na svém dubnovém zasedání,“ uvedla Marta Vanišová, ředitelka Sociálních služeb v Přerově.

Hlavním kritériem pro přijetí do nového domova pro seniory bude podle jejích slov pobírání příspěvku na péči, který potvrzuje potřebu pomoci druhé osoby, ale také individuální posouzení sociální situace žadatele.

Nový domov pro seniory pojme však jen jedenaosmdesát klientů, z toho dvacet s vážnými zdravotními problémy, jako je například Alzheimerova choroba. Pro ředitelku sociálních služeb není zájem o zařazení do nového domova pro seniory velkým překvapením.

„V této oblasti se pohybuji už delší dobu, proto jsem očekávala, že si žádost podá spousta seniorů. Ne všichni však mají zájem o okamžité umístění. Mnozí spíše myslí na zadní vrátka, mají obavy z budoucnosti, a proto se jistí dopředu tím, že si tuto žádost podají,“ vysvětlila Marta Vanišová.

S velkým zájmem o umístění do domova důchodců se setkávají i v jiných městech a obcích. Potvrzuje to například ředitel Domova pro seniory v Radkově Lhotě na Přerovsku.

„Evidujeme přes tři sta žádostí o umístění do našeho zařízení,“ podotkl Emil Skácel. Domov pro seniory se v Přerově začal stavět na podzim roku 2006.

Jedná se o jediné zařízení tohoto typu. Staří lidé zde doposud našli útočiště pouze v domech s pečovatelskou službou, kterých je ve městě osm.

Nový domov pro seniory vzniká z přestavby bývalé Základní školy v ulici Optiky. Náklady na tuto investici se vyšplhaly už na téměř 160 milionů.

Na dalších zhruba 7 milionů přijde vybavení interiérů jednotlivých pavilonů. Celkem by v domově pro seniory mělo najít práci až padesát zaměstnanců.