„Peníze k nám připutují v příštích pěti letech a to díky dokumentu Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014 až 2020. Je na nás samotných, jak je využijeme, ačkoliv jsme omezeni výběrem pouze toho, co nabízí operační programy z Evropské unie. Rozhodně to ale není tak, že to jsou jediné peníze, které bude moci Hranicko využít," upřesnil manažer MAS František Kopecký.

Celá mašinerie čerpání z fondů se totiž rozjíždí právě v těchto týdnech a firmy, obce, školy či živnostníci budou moci sami podávat žádosti o dotace do jednotlivých výzev, které budou postupně chodit z operačních programů.

„Navíc zde budou fungovat tři vlastní dotační programy MAS Hranicko, kde si my sami v regionu nastavíme, co přesně budou financovat", upozornil Kopecký.

Ve středu 24. června od 18 hodin v restauraci Stará střelnice v Hranicích tak na veřejné debatě umožní MAS vystoupit každému, kdo bude mít k tématu co říct.

„Nebudeme zde hlasovat, ale diskutovat. Tato strategie se připravuje ve spolupráci s veřejností, což umožňuje každému promluvit do toho, kam peníze nakonec poputují. Každý podnět bude brán v potaz. Samozřejmě konečné slovo má MASka, ale ta naslouchá hlasu veřejnosti, proto zve zájemce k účasti na této debatě," pozval zájemce manažer.

První návrhy už existují, nedávno se totiž opět sešly pracovní skupiny, které navrhly oblasti s potřebou největší finanční pomoci.

„Například v Integrovaném regionálním operačním programu vykrystalizovala tři zásadní témata, která si dle našeho názoru zaslouží nejvýraznější podporu. Jde o cyklodropravu, sociální oblast a vybavenost škol, přes MASku budeme ale řešit i zemědělství, cestovní ruch či zaměstnanost" zakončil manažer MAS František Kopecký.