Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Věcí je hodně a neřadila bych je podle pořadí důležitosti. Je to oprava dalších místních komunikací a zbudování točny pro autobusy, modernizace a oprava biologických rybníků, které slouží jako čistička odpadních vod v obci, či částečná modernizace sportovního areálu.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Všechno je úspěch, co se podařilo udělat, každá spolupráce s občany a členy sboru dobrovolných hasičů, kteří se zapojují do dění v obci. Z našeho malého rozpočtu zajištění provozu obce. Se získanými dotacemi jsme postupně za čtyři roky opravili kapli Nanebevzetí Panny Marie, závěrečná etapa byla v roce 2012. Začali jsme s opravou cest a úpravou pevných ploch na hřišti.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Pracuji jako neuvolněná starostka, takže tuto funkci vykonávám při zaměstnání. Zvyšuje se administrativní práce, funkce je náročná i na čas.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Kulturní akce pořádá obec většinou ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů nebo hasiči ve spolupráci s obcí. Dodržují se tradice, jako je vodění medvěda, pořádání oslav MDD, Dne matek a v srpnu naše tradiční hody, což je velmi úspěšná kulturní akce. Většinou jsou to akce pořádané v letních měsících, protože nemáme žádné kulturní zařízení. Snažíme se areál hřiště a budovu na něm pro pořádání kulturních akcí postupně modernizovat.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Vylidnění hrozilo tak v 80. letech, kdy byly střediskové obce, výstavba byla podporována převážně v nich. Mladí lidé odcházeli do měst, ale nyní je situace opačná, v posledních letech se prudce zvýšil zájem o stavební místa v naší obci a mírně stoupl i počet obyvatel. Mladá i střední generace má zájem stavět nové, ale opravovat i starší domy. Máme zpracovaný územní plán s navrženými stavebními místy, ale ta jsou většinou na pozemcích vlastníků, obec stavební místa nemá.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se ve vaší obci dobře žije.

Obec se nachází na půl cesty mezi Přerovem a Olomoucí, je obklopena lesy, leží v klidném a čistém prostředí. Na druhou stranu nemáme základní ani mateřskou školu, poštu, lékaře. Občané musejí všude dojíždět, ale přesto se tu dobře žije. Samozřejmě že se názory mohou lišit. Každý si může zvolit, kde chce žít.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Nikdy jsem o tom moc nepřemýšlela, ale asi na vesnici, nechtěla bych žít ve velkém městě.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK