Při vstupu do sálu čekala na návštěvníky hudební vložka ve formě akordeonových a keyboardových hráčů, kteří zúčastněné přenesli do dob dávno minulých.

Přítomné při úvodní řeči přivítala vedoucí střediska muzeum a galerie Hana Svobodová, která byla spolu s Radovanem Langrem a Tomášem Janíkem porotkyní této soutěže.

Vedoucí střediska poutavě vyprávěla o životě a době Jana Pinkavy. Přiblížila atmosféru Pinkavových obrazů a názorně na nich ukázala i originalitu hranického malíře a zároveň se tak s jeho expozicí v Gotickém sále rozloučila.

Z dvaadevadesáti výkresů nakonec vybrala porota deset nejlepších. Ti si odnesli dárkové tašky a na první tři čekaly výtvarné potřeby.

Na třetím místě skončila Valentýna Cvešperová, jejíž cenu si odnesla pyšná maminka. Pomyslné stříbro patřilo Martinu Klvaňovi.

„Jsem spokojený. Svůj obraz jsem tvořil asi pět hodin. Začal jsem s ním v zušce, ale protože jsem nestíhal, vzal jsem si obrázek domů. Inspiroval jsem se na internetu. Bylo to pro mě něco úplně jiného," usmíval se spokojeně jeden z vítězů.

A vítězkou se stala Anežka Svobodová, za kterou cenu převzal její učitel ze Základní umělecké školy Hranice.

Jednou z nejlepších byla i Zuzana Witoszová, která si se zájmem prohlédla i ostatní výtvory.

„Namalovat obrázek mi trvalo asi dvě hodiny. Dělala jsem ho ve škole, když nám paní učitelka dala předlohu," pověděla jedna z oceněných Zuzana Witoszová.

Kopie vystaví na schodech

Obrazy vítězů si mohli zájemci prohlédnout spolu s akvarely Jana Pinkavy a srovnat, jak dobře žáci vystihli proměny i náladu města na začátku dvacátého století, kdy malíř žil.

Podívat se na výtvory mladých talentů přišel i hranický výtvarník Jaroslav Jakubec.

„Tvorba Jana Pinkavy je mi blízká, protože já sám jsem realistický malíř. Vítězům se podařilo docela dobře jeho obrazy napodobit," pověděl Jaroslav Jakubec.

A co bude s expozicí dál?

„Nyní obrazy poputují do depozitáře. Máme v plánu vytvořit kopie, které vystavíme na schodech radní věže," zakončila ředitelka Městských kulturních zařízení Naďa Jandová.