V zasedací síni hranické radnice se v pátek dopoledne sešli studentští delegáti všech pěti místních středních škol, včetně svých ředitelů. Přijal je starosta města, který na schůzku přizval i regionálního koordinátora pro zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu, Radovana Dlouhého-Smithe.

„Až budete mít konkrétní představu o tom, v jakých směrech by mohla partnerská města ze zahraničí s Hranicemi spolupracovat, mohl bych vám poradit, jak sehnat peníze na realizaci jednotlivých projektů,“ vysvětlil jim svou přítomnost na setkání Dlouhý-Smith.

V prvé řadě si však budou muset studenti ujasnit, jak by mohli být další mezinárodní spolupráci nápomocni.

„Neměli by o tom debatovat každý na své škole zvlášť, ale zkusit něco vymyslet dohromady,“ řekl k tomu ředitel gymnázia Radovan Langer. Nápady by podle něj měly vzejít od dětí, ale učitelé jim v tom určitě budou nápomocni.

„Naše škola by možná mohla přijít s nějakými konkrétními návrhy k řešení životního prostředí ve městě,“ nastínil ředitel Střední lesnické školy Miroslav Kutý. „My bychom se mohli pro změnu zaměřit na zdraví nebo životní styl,“ přemýšlel nahlas ředitel Střední zdravotnické školy Karel Ančinec.

Ředitelka průmyslovky a šéf soukromé odborné školy se nijak konkrétně vyjádřit nechtěli. „Studenti by měli dostat možnost projevit se sami za sebe,“ vyjádřil svůj názor Petr Flajšar a Drahomíra Drašnerová jej doplnila: „My bychom se pouze měli snažit je trochu usměrnit, aby se drželi při zemi.“

Ze studentských nápadů a námětů by měl vzniknout v příštím roce projekt, který bude předložen Krajskému úřadu v Olomouci k posouzení nebo i případné finanční podpoře.

„Dalším nápadem, který zvažujeme, je uspořádání mládežnického sympozia pro absolventy středních škol. Měli by na něm diskutovat o tom, jakou má přeshraniční vztah mezi městy hodnotu, jestli v něm vidí nějakou roli pro sebe a jaké aktivity navrhují v tomto směru pro budoucnost,“ uzavřel starosta Hranic Miroslav Wildner.