„Kromě zajímavých cen se mohou návštěvníci těšit i na doprovodný program. Tentokrát zahraje kapela Franty Kopeckého a pro děti bude připravena cykloškola. Budou si moct vyzkoušet jízdu zručnosti a své jezdecké schopnosti,“ uvedla ředitelka Hranické rozvojové agentury Michaela Škrobánková.

Akci zahájí krátká cyklistická vyjížďka.

„Zájemci o projížďku se sejdou o půl deváté u hranického stadionu a vyrazí do Týna nad Bečvou, kde si budou moct prohlédnout hrad Helfštýn,“ dodala Škrobánková.

Letos se uskutečnil již šestý ročník soutěže Mlynářský krajánek. Účastníci při ní mají za úkol odpovědět na dané soutěžní otázky pomocí infotabulí, které jsou rozmístěné na cyklotrase Po stopách využívání vodní a větrné energie. (and)