Ta se skládá ze tří okruhů po zachovalých i zaniklých vodních a větrných mlýnech v regionu. Soutěž Mlynářský krajánek umožňuje cyklistům zábavnou formou poznat svůj kraj a dozvědět se něco o historii mlynářství v regionu.

Na začátku je třeba si v Městském informačním středisku v Hranicích vyzvednout soutěžní průkaz, který obsahuje 13 otázek, jejichž odpovědi najdete na infotabulích po trati. Osm kontrolních razítek pak získáte v hospůdkách na trase.

Průkaz musí účastníci soutěže poslat či odevzdat nejpozději do 15. září zpět v Městském informačním centru Hranice.

Tento termín platí i pro ty, kteří již mají průkaz vyplněný, ale stále otálejí s jeho odevzdáním. Jen tak budou totiž zařazeni do slosování o poukazy na cyklozboží a další věcné dary v celkové hodnotě deset tisíc korun.

Ke slosování, stejně jako ke slavnostnímu předání pamětních listů, plaket a pasování do Cechu mlynářského regionu Hranicko, dojde v sobotu 20. září od 15.30 hodin na výletišti ve Skaličce za doprovodu bohatého kulturního programu.

Akci bude předcházet cyklistický výlet v rámci akce „Evropský týden mobility“, který účastníky zavede z Hranic na lázeňskou kolonádu, kde bude probíhat Den Srdce, dále pak přes Ústí do Skaličky, kde se uskuteční v 15 hodin prohlídka větrného mlýna.