To vše zásadně změnil moderní terminál, který tvoří čtyři zastřešená nástupiště, kam se sjíždějí autobusy z celého Mohelnicka. Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Město ze svého rozpočtu zaplatilo šest milionů, zbytek pokryla dotace.

Důstojné zázemí pro cestující 

Projekt počítal se stavbou nové provozní budovy, ve které cestující najdou důstojné zázemí. A tak se také stalo. Jednotlivá nástupiště jsou nově zastřešena, technický stav zpevněných ploch – vozovky, nástupišť, chodníků, parkovacích ploch i zeleně byl zlepšen. Na mohelnickém autobusovém terminálu už vše odpovídá evropské úrovni jedenadvacátého století. Součástí terminálu je rovněž zázemí pro dopravce a hygienické zařízení pro cestující.

Zdroj: MMR

Stavba má navíc zelenou střechu, to znamená, že ji pokrývají okrasné traviny a rostliny. Počítá se i s instalací zavlažovacího systému. „Pro cestující to může být v parných dnech příjemné. Chceme mít v prostoru více zeleně, než je třeba na náměstí,“ řekl starosta Mohelnice Petr Kuba.

Autobusové nádraží v Českém Krumlově
Wi-fi i kamery. Autobusové nádraží v Českém Krumlově je plné vymožeností

Cestující se dočkali rovněž čekárny a toalet. Obojí je v takovém provedení, aby svému účelu mohly sloužit co nejdéle. „Po zkušenostech, které jsme měli, jsme udělali čekárnu ve spartánském stylu. Je minimalistická, odolnější, než byla ta původní, která byla velmi často poničená. Terminálem jsme také vyřešili veřejné záchodky. Jsou placené, udělány jsou odolně, je to systém antivandal, aby je nešlo rozbít a poničit. Denně se tam uklízí,“ podotkl Kuba.

„Po zkušenostech, které jsme měli, jsme udělali čekárnu ve spartánském stylu. Je minimalistická, odolnější.“

Kromě lepšího komfortu pro cestující, kteří využívají autobusovou dopravu, ještě projekt pomohl s vyřešením možností parkování pro automobily. To je nyní možné nejen na komunikaci a vyhrazených parkovacích místech, ale také v podzemním parkovišti.

Podívejte se na Mapu projektů EU

Na nedostatek parkovacích míst si obyvatelé středu města dlouhodobě stěžovali. Nyní získali možnost odstavit vůz přímo v centru. „Parkování v podzemí je placené. Je využívané, i když mnoho lidí raději zaparkujena náměstí, kde platit nemusí. Ale pokud je špatné počasí, má třeba foukat silný vítr nebo nějaké srážky, kalamita, tak to je hned poznat, podzemní parkoviště je obsazenější,“ popisuje starosta Petr Kuba, jak si lidé na možnost podzemního parkování zvykají.

Uživatelům tohoto parkoviště chtějí vyjít ještě více vstříc. „Plánujeme, až skončí po pěti letech udržitelnost, že bychom ještě udělali placení formou SMS, aby šlo zaplatit telefonem,“ dodává Kuba.

Nižší ekologická zátěž 

„Primárním cílem projektu je podporovat, rozvíjet a zlepšovat udržitelnou regionálníi místní mobilitu a navyšovat podíl ekologických forem dopravy,“ uvádí se o modernizaci autobusového nádraží na webu města. Podle jeho zástupců se to prostřednictvím zatraktivnění stávajícího nádraží povedlo.

Projekt v číslechProjekt v číslechZdroj: MMR

Podařilo se dosáhnout také druhého cíle projektu, kterým bylo snížit dopravní i ekologickou zátěž plynoucí z individuální automobilové dopravy. Zde hraje zásadní roli multimodální využití terminálu. Tedy možnosti odstavit v místě auto a dále vyrazit pěšky nebo veřejnou dopravou. V Mohelnici jsou přesvědčeni, že vyšším využitím udržitelné dopravy přispívají ke zlepšení kvality života nejen ve městě, ale i v regionu celé olomoucké aglomerace.

Multifunkční výcvikové středisko Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve Frýdku Místku
Složky IZS z Moravskoslezského kraje se pyšní výjimečným výcvikovým centrem

Nový autobusový terminál přitom není v Mohelnici jedinou stavbou s podporou dotací z fondů EU. Díky nim mají ve městě také moderní vlakový terminál.

Starosta Pavel Kuba: Bez dotace bychom do toho nešli

Cestujícím ve veřejné dopravě z řad obyvatel i návštěvníků města již čtvrtým rokem v Mohelnici slouží nový autobusový terminál. Cílem revitalizace bylo zvýšit komfort cestujících, poskytnout dostatečnou kapacitu parkovacích stání pro osobní automobilyi jízdní kola a zatraktivnit veřejnou dopravu. O tom, jak se tyto cíle podařilo naplnit, jsme hovořili se starostou Mohelnice Pavlem Kubou.

Starosta Mohelnice Pavel KubaStarosta Mohelnice Pavel KubaZdroj: archiv DeníkuJak probíhala výstavba autobusového terminálu?
Museli jsme opakovat výběrové řízení. V první fázi jsme ho chtěli udělat dvoukolově. Pak jsme ho zrušili. Což není jednoduché. Dokumentaci jsme museli doplnit, přidali jsme zelenou střechu. Tím došlo k navýšení částky, ale nakonec bylo ve finále vše levnější o pár milionů než to, co by bylo v případě dvoukolového řízení. Ale dostali jsme se tím do časové tísně.

Vyskytly se nějaké komplikace?
To prostranství je v památkové zóně, končily tam hradby. Takže se tam předpokládaly archeologické nálezy. Začali jsme stavět v lednu a v září jsme kolaudovali. Za devět měsíců vznikla taková technologicky náročná stavba. Rychlá výstavba, to byl jediný problém. Ale spěchat se muselo, byl jasně daný termín dokončení. Trochu se to projevilo na kvalitě, museli jsme injektovat, aby se zabránilo průsakům vody. V té rychlosti nebylo jednoduché vše uhlídat. Vizuální kontrolou to nelze zjistit, přijde se na to až v momentě, kdy si tlaková voda najde trhlinu a začne prosakovat. Zhotovitel vadu uznal, takže se vše dává do pořádku.

„Dotace znamenaly obrovský posun. Dnes mají města opravená prostranství, komunikace, přechody mají bezpečné. Pro to všechno jsou dotace prospěšné.“

Jsou obyvatelé Mohelnice s novým nádražím spokojení?
Lidé už se tam naučili parkovat a kvitují to. Co bych dnes udělal jinak, to by byl komfortnější vjezd a výjezd. Kdo má v podzemí parkovat, musí tam parkovat rád. Pokud má problém vyjet, třeba s nějakým větším nebo delším vozidlem, může to být omezující. Podobně je to třeba i v podzemním parkování u olomouckého magistrátu. Prostor je kontroverzní, jelikož je betonový, což se také každému nemusí líbit. Předtím tam byla asfaltová plocha, kde bylo dvacet šest parkovacích míst. Ta jsme na povrchu zachovali a dalších šedesát devět máme pod zemí. Na to, že v centru Mohelnice není kde parkovat, jde o výrazné navýšení kapacity. Pomohlo nám to vyřešit problém s parkováním.

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov
Duševně nemocní a lidé v těžké situaci mají na Trutnovsku lepší péči, i díky EU

Zlepšil se tedy komplexně servis a komfort pro cestující?
V tom, jak prostor vypadal před stavbou, a jak vypadá nyní, je jednoznačný posun. Nástupiště nebyla krytá, dnes jsou. V létě můžou být lidé ve stínu, když třeba prší, mají se kde schovat. Jen tohle je plus. Další klad jsou čekárna a záchody, které jsme tam neměli. A třetí plus jsou parkovací místa. Na tu asfaltovou plochu také přišla zeleň. Ta je na střechách a v okolí jsou čtyři zasazené stromy. Podle mě je ten prostor zelení perfektně doplněný.

Mohli byste si takový terminál dovolit bez pomoci dotace?
Bez dotace bychom do toho vůbec nešli. Když jsem v roce 2010 na radnici přišel, tak město mělo osmdesát milionů dluhů. Nebralo žádné dotace. Jediná cesta bylo využití dostupných dotačních programů. Navíc malá města bez toho do velkých investic ani jít nemůžou. V dnešní době už je jiné rozpočtové určení daní, nejsme zadlužení, takže bychom to i nějak realizovat mohli. Ale tenkrát vůbec. Dotace znamenaly obrovský posun. Dnes mají města opravená prostranství, komunikace, přechody mají bezpečné. Pro to všechno jsou dotace prospěšné. Bez dotace by terminál v Mohelnici nebyl.

Zdroj: MMR