Také do letošního ročníku plavecké akce se zapojili žáci a studenti mnoha základních a středních škol z Hranic i blízkého okolí. Nechyběli například zástupci ze Skaličky.

Věkové rozpětí bylo skutečně široké. Kromě středoškoláků a žáků druhých stupňů se na můstky postavili i žáci prvních až pátých tříd. Závodníci stejného věku měřili síly jak v krátké padesátce o délce dvou bazénů, tak i ve štafetě na celkem tisíc metrů.

Vyhrála Základní škola 1. máje

Právě této vícečlenné disciplíně dominovali, jak už se v posledních letech stává zvykem, žáci a žákyně Základní školy 1. máje. Za nimi se umístili reprezentanti Základní školy Struhlovsko a třetí skončili zástupci drahotušské základní školy.

„Vyhráli jsme jak vloni, tak i několik ročníků předtím. Jsem ale hlavně rád, že se něco takového pro děti v Hranicích pořádá. Nejenže si zasoutěží a zaplavou, většinou se navíc jedná o žáky, kteří se v jiných sportech příliš neprosazují. A za to patří Domečku velké díky. Doufám, že tato tradice vydrží,“ popsal bezprostředně po vyhlášení výsledků učitel Základní školy 1. máje Daniel Navrátil.

Ten se také snažil najít důvody, proč se jeho výběru v poslední době tolik daří.

„Je pravda, že čtvrté či páté vítězství jsme už letos získali, ale nedokážu říct, čím to přesně je. Plavání vyučujeme v osmé třídě, měli jsme jej i v deváté. Žáci ale plavou i na prvním stupni, takže se s nimi snažíme pracovat a vybrat ty nejlepší, které máme,“ dodal pedagog, který na škole kromě tělocviku učí také přírodopis.

Většina závodníků vyzkoušela vodu v hranickém bazénu hned několikrát. Po štafetě totiž následovaly ještě individuální závody na padesátimetrovou vzdálenost, přičemž i v tomto případě byly rozdíly mezi plavci i plavkyněmi často minimální.

Stejný program jako žáky devítiletek čekal později také na studenty středních škol. Úterní program byl zahájen v deset hodin a pokračoval do dvou odpoledne. (pm)