„V roce 1974 jsem natáčel budování hřiště, jak vyměřujeme prostor. Také jsem hodně natáčel zájezdy a pochoďáky v okolí," přiblížil Václav Kellner, který si svou kameru koupil za peníze utržené ze tří vrhů štěňat. K tomu, aby záznamy do projektu poskytl, jej přemluvila jeho neteř.

Projekt digitalizace historických a zvukových záznamů zahájila Místní akční skupina (MAS) Moravská brána ve spolupráci s obcemi mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří–Helfštýn.

„Z posbíraného a zdigitalizovaného materiálu vznikne regionální Digitální archiv audiovizuálních záznamů, který umožní uchování těchto záznamů pro budoucí generace. Archiv bude zveřejněn na internetu, kde půjdou přímo přehrávat jednotlivé záznamy," uvedl manažer MAS Moravská brána Marek Zábranský.

Přednostně vyhledávali záznamy zachycující obecní spolkový život, slavnosti a významné události, veřejná prostranství, zvyky a obyčeje nebo stavební akce v obci.

Ve dvou kolech sběru, která se konala v březnu a v listopadu loňského roku, se podařilo nashromáždit celkem 540 individuálních kousků – to dělá zhruba 250 hodin záznamu.

Nejstarší filmové záběry sahají až do čtyřicátých let.

„Zájem byl solidní. Tematicky převažují filmy ze spolkových akcí, přičemž nejvíce záznamů máme z obce Dolní Nětčice," prozradil dále.

Digitalizace filmových a zvukových materiálů je součástí projektu Hudební a filmová muzea našich regionů, v rámci kterého vzniknou tři stálé muzejní expozice.

V jednom z nich, ve Filmovém muzeu v Dolních Nětčicích, budou také všechny sesbírané filmy ke shlédnutí.

Kdo bych chtěl ještě přispět něčím z vlastního archivu, bude mít šanci.

„Předpokládáme, že na konci roku uděláme další výzvu ke sběru a digitalizaci záznamů, nicméně již mimo projekt a za finanční úhradu. V současné době se dokončují interiéry muzeí, v květnu až červnu by mělo proběhnout jejich oficiální otevření, čímž bude fyzická realizace projektu ukončena," uzavřel Marek Zábranský.