Opatření investora stavby má zabránit dalšímu úhynu ptáků, kteří do stěny při letu narážejí.

Na mostě už kvůli tomu v minulosti uhynula řada ohrožených druhů ptáků – mimo jiné i ledňáček říční. Na problém už delší dobu upozorňují přerovští ornitologové, kteří podle svých slov svedli dlouhý boj s úředním šimlem.

„Tímto aktem vyvrcholila naše nekonečná jednání s neochotnými úředníky kraje, kteří nechali stěnu postavit bez souhlasu státního orgánu ochrany přírody,“ komentoval rozhodnutí inspekce místopředseda Moravského ornitologického spolku v Přerově Jiří Šafránek.

Právě ornitologové totiž v minulosti navrhovali řadu způsobů, jak situaci řešit. Bez úspěchu. Podle nařízení olomoucké pobočky České inspekce životního prostředí má kraj zajistit polepení protihlukové stěny speciální páskou do konce října.

„Inspekce uložila kraji provést náhradní opatření k nápravě nežádoucího stavu na mostě Legií. Kraj zajistí úpravu stěny oboustranným polepem svislými bílými pruhy o šířce 30 milimetrů. Polep bude proveden po celé výšce tabulí a po celé délce stěny,“ uvádí se ve stanovisku České inspekce životního prostředí.

Podle Miroslava Kubína z oddělení investic Krajského úřadu v Olomouci se v současné době připravuje smlouva na realizaci polepení protihlukové stěny na mostě Legií.

„Kraj zajistí polepení v průběhu října a náklady na tuto akci se odhadují na 200 až 300 tisíc korun,“ upřesnil Kubín.