Řidiči osobních aut se na druhou stranu řeky dostanou nouzovým přejezdem po hrázi jezu níže po proudu Bečvy - ulice U Splavu a Žáčkova. Nákladní doprava má objízdnou trasu přes Opatovice, pěší mohou přes most přecházet.

Městská hromadná doprava bude řešena tak, že lidé vystoupí na Motošíně a přejdou na druhou stranu mostu, kde nastoupí do dalšího přistaveného autobusu.

Dojde však k drobným změnám některých jízdních řádů, proto doporučujeme pozorně sledovat informace na autobusových zastávkách. Příměstská doprava přesune zastávky a most bude objíždět přes Opatovice. Také zde doporučujeme pozorně sledovat informace na zastávkách. Most letos prochází důkladnou rekonstrukcí. Práce byly zahájeny počátkem března a skončit mají do konce října.

Důvodem oprav je špatný stavební stav mostu. Podle vyjádření správy silnic Olomouckého kraje se na mostě „projevuje degradace spodní stavby a nosné konstrukce. Most nemá dostatečnou zatížitelnost, a také bezpečnostní zařízení neodpovídá normovému stavu.“

Součástí opravy mostu bude také oprava zařízení umístěných na mostě – vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. Oprava mostu bude spočívat v odbourání mostního svršku a vybavení až na nosnou konstrukci. Poté budou vyměněna táhla konzol inženýrských sítí a bude provedena oprava kabelových lávek „cizích zařízení“ (vodovod, plynovod).

Správa a údržba silnic poté provede sanaci spodní stavby a instaluje nové železobetonové spřažené desky na stávající nosné konstrukci. Dojde také k položení nové hydroizolace, zřízení nového odvodnění, nových mostních závěrů, říms, vozovky a osazení nového zábradlí.

Opravy budou stát 23,5 milionu korun a budou je provádět Stavby silnic a železnic Zlín.