Přestože myšlenka na oživení života ve vesnicích vznikla na Semilsku v Podkrkonoší, tvůrci projektu hodlají s nápadem uspět v celé České republice.

„Chceme dokázat, že to, co funguje v Podkrkonoší, může fungovat i na Hané,“ přiblížil ředitel občanského sdružení Jan Rychlík.

Smyslem projektu je podle jeho slov dát příležitost ke vzdělání i lidem, kteří kvůli zhoršené dopravní dostupnosti a finanční a časové náročnosti nemohou dojíždět za vzděláním do měst.

„Obyvatelé venkova mohou navštěvovat kurzy práce s počítačem, učit se cizímu jazyku, nebo základům účetnictví,“ konstatoval Rychlík.

A jak pomoc vesnicím konkrétně funguje?

„Přijedeme na vesnici, kde v kulturním domě nebo v zasedací místnosti úřadu rozložíme mobilní počítačové učebny. Ty jsou přemístitelné a je zde i připojení na internet,“ popsal Rychlík.

Podle jeho slov nabízí občanské sdružení lidem několik možností vzdělání, a to podle jejich zájmu. Vněkterých vesnicích mají obyvatelé zájem o kurzy cizích jazyků, v jiných zase o počítačovou techniku.

Mezi vzdělávací projekty patří kurzy, na nichž si lidé zvyšují své technické dovednosti. „Jedná se třeba o kurzy sváření, zdravovědy, podnikání a podobně,“ vysvětlil Rychlík.

Jak dodal, sdružení se chce zaměřit především na nejmenší obce na Potštátsku a Bělotínsku, v nichž mají lidé ztížený přístup ke vzdělání.

„Máme zkušenosti, že si obyvatelé sami určí, o jaký typ vzdělání mají zájem. Pro lidi v odlehlých vesnicích je největším problémem ztížená komunikace s okolím, a v tom se jim snažíme pomoci. Po našem příchodu se často úplně změní charisma vesnice,“ uzavřel Rychlík.