„Připravili jsme pro děti malou výtvarnou akcičku, aby jim čas doma rychleji ubíhal. Dá se tomu říct výtvarka pro všechny, kteří rádi tvoří. Technika je zcela libovolná. Můžou kreslit, malovat, lepit, stříhat a vytvořit obrázek na výkres A4 z toho, co vidí z okna,“ přiblížila zástupkyně ředitelky hranického Domečku Radka Pavelková.

Výkres označený svým jménem a věkem je potřeba odnést do schránky DDM na Galašovu ulici do konce března.

„Pokud to podmínky nedovolí výkresy můžete naskenovat, či vyfotit a zaslat mailem na e-maail ddm.fedorova@hranet.cz a ddm.vanurova@hranet.cz, nebo je přineste, až to bude možné,“ doplnila Radka Pavelková.

Práce dětí pak budou vyhodnoceny v průběhu dubna.