„Festival se tentokrát soustředí na jediné podium hlavního sálu divadla, za to s mimořádným a speciálním hostem, přední českou zpěvačkou Lenkou Dusilovou, které bude patřit se sólovým vystoupením druhý blok koncertu se začátkem přibližně v 19.30,“ prozradil jeden z organizátorů František Kopecký.

V první části programu se však nejprve představí kolegové a studenti předčasně zesnulé Taťány Jonasové.

„Od 16 hodin vystoupí například pěvecký sbor Harmonia, Hranický dětský pěvecký sbor včetně přípravky i bývalých členů, Vokalamita, zpěvačka Iva Svobodová, Schwindel kvartet či kapela LiThr,“ vyjmenoval František Kopecký.

Návštěvníci se mohou těšit také na zahraniční hudební číslo. O to se postarají učitelé z hudební školy polského partnerského města Konstancin-Jeziorna, s nimiž udržovala Taťána Jonasová blízké hudební i přátelské styky.

Bez nároku na honorář

Přestávky v programu zpříjemní ve foyer divadla Hudecká muzika Franty Kopeckého. Všichni účinkující festivalu vystoupí bez nároku na honorář.

„Případný výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit na činnost nově založeného Spolku přátel Taťány Jonasové. Především na přípravu reprezentativní vzpomínkové publikace, která bude v roce 2020 vydána u příležitosti nedožitého 60. výročí narození Taťány Jonasové,“ prozradil František Kopecký.

Specialitou druhého ročníku bude také tematická výstava zajímavostí ze života sbormistryně. „Rádi bychom touto akcí i další plánovanou činností naplnili vzkaz, který Taťána před svou smrtí věnovala všem spřízněným hudebníkům: „Netruchlete, ale raději si zazpívejte. Sami navzájem, od srdce a z lásky. A já to uslyším," uzavřel František Kopecký.