Se zdravotními problémy se sice potýkaly děti při pobytu v Lipné na Potštátsku, to ale podle všeho nezpůsobilo nekvalitní jídlo.

„Na Přerovsku je jedenáct táborů a je na nich 955 dětí. Sedm táborů je stálých, čtyři stanové. Dosud jsme zkontrolovali deset z nich,“ uvedla Hana Kabátová z odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Olomouci.

Kontroloři se podle ní zaměřili zejména na stravování, ubytování, zásobování vodou, ale také na zdravotní zabezpečení a odpovídající dokumentaci.

„Ve dvou případech jsme zjistili prošlé suroviny, ani jednou ale nezpůsobila tato závada výskyt nějakého onemocnění,“ sdělila Kabátová.

Se zdravotními problémy se potýkal tábor v Lipné, který organizují ostravští pionýři. Za jakého důvodu děti onemocněly, není zatím jasné. Podle hygieničky byl tábor již z důvodu nemoci zrušen. Že by onemocnění souvisela se stravováním, se nepotvrdilo.

„Celkově situaci v táborech na Přerovsku hodnotím jako uspokojivou,“ shrnula Kabátová.

Organizátoři letních dětských pobytů sledují s napětím přípravu novely, která má podmínky pro pořádání takových akcí výrazně zpřísnit.

„Nás se to až tak netýká, my organizujeme tábory většinou v chatkách nebo budovách. Problém by to mohl být pro pobyty pod stanem,“ uvedl Jaroslav Biolek z přerovské organizace Dlažka, která pořádá hned několik dětských táborů.

S hygieniky zatím pořadatel žádné problémy neměl. „Byli na všech našich táborech a nenašli žádné pochybení. Nepříjemné bývají spíše ty byrokratické záležitosti,“ poznamenal Biolek.