Setkání uměleckých kovářů se uskuteční ve dnech 29. a 30. srpna. Na Helfštýn zavítají mistři černého cechu z různých koutů světa, bohaté zastoupení mají vždy kováři z Itálie, Německa, ale i vzdálenějších končin.

„Loni bylo vystaveno přes tři sta padesát exponátů a věříme, že i letos se jejich počet přehoupne přes tři sta," shrnul kastelán hradu Jan Lauro.

Všechna nádvoří se promění v galerii pod širým nebem, jejíž neopakovatelný obsah doplní řada komorních prací z kategorií šperky a zbraně. Ty budou představeny v H-studiu na třetím nádvoří.

Jedinečnou atmosféru prodchne vůně uhlí, symfonie zvonivých kovadlin a hypnotický žár plamenů výhní, na nichž se bude pracovat po celou dobu setkání. Živá tvorba bude k vidění i na louce před hradem, v historické hradní kovárně a na přilehlých pracovištích Kravařského nádvoří.

Program letos okoření hudební vystoupení na druhém nádvoří, soutěže a jarmark řemeslných výrobků. V pátek 28. srpna si návštěvníci hradu užijí koncert skupiny Zrní, který začne v 18 hodin. Pro veřejnost bude hrad přístupný pouze do 20 hodin, a poté následuje program pouze pro aktivní účastníky Hefaisonu.

Přehlídka unikátních exponátů a možnost pozorovat kováře ze všech koutů světa přímo při práci u rozžhavených výhní je největším lákadlem sobotního a nedělního programu. V sobotu 29. srpna se vpodvečer konají dva koncerty – v 18 hodin vystoupí Slepí křováci, od 19 hodin pak Laco Deczi & Celula New York. Ceny vítězům letošního Hefaistonu budou předány v neděli ve 14 hodin. (pu)

Program Hefaistonu

pátek 28. 8.

9.00 – 17.00 výstava METALOMORFÓZY v galerii na II. nádvoří

9.00 – 20.00 prezence účastníků

9.00 – 20.00 instalace dovezených exponátů

13.00 – 16.00 odborný seminář v galerii na II. nádvoří

18.00 koncert skupiny ZRNÍ

pro veřejnost bude hrad přístupný do 20.00, poté probíhá program pouze pro aktivní účastníky Hefaistonu

22.00 promítání

sobota 29. 8.

8.30 – 10.00 prezence účastníků

9.00 – 17.00 výstava METALOMORFÓZY v galerii na II. nádvoří

9.00 – 18.00 výstava kovářských prací

9.00 – 18.00 kovářský trojboj

9.00 – 18.00 živá kovářská práce na III. nádvoří

9.00 – 18.00 prezentace škol na louce před hradem

9.00 – 18.00 doprovodný prodej na louce pod hradem

9.00 – 18.00 zpřístupnění expozic uměleckého kovářství, archeologie a mincovny

18.00 koncert: Slepí křováci

19.00 koncert: Laco Deczi & Celula New York

pro veřejnost bude hrad přístupný do 20.00, poté probíhá program pouze pro aktivní účastníky Hefaistonu

21.30 promítání

22.00 fireshow

neděle 30. 8.

9.00 – 13.00 živá kovářská práce na III. nádvoří

9.00 – 14.00 výstava dovezených prací

9.00 – 14.00 prezentace škol na louce před hradem

9.00 – 17.00 výstava METALOMORFÓZY v galerii na II. nádvoří

9.00 – 18.00 kovářský trojboj

9.00 – 18.00 doprovodný prodej na louce pod hradem

9.00 – 18.00 zpřístupnění expozic uměleckého kovářství, archeologie a mincovny

14.00 slavnostní předávání cen