„Takovou značkou se budou moci honosit typické a tradiční potravinářské produkty jako jsou třeba sýry, uzeniny, koláče nebo mošty,“ poznamenal František Kopecký manažer Místní akční skupiny (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.

Stejnou šanci dostat podobné označení mají například i košíkáři, stolaři, výrobci dřevěných hraček, krojů nebo ručně dělaných ozdob.

Spuštění systému certifikace místních výrobků v současné době společně chystají místní akční skupiny Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Záhoří – Bečva a Hranická rozvojová agentura.

„Území, na kterém bude značka kvality udělována, zahrnuje kromě Hranicka také Lipnicko. V jednání je také město Přerov,“ doplnil Kopecký.

Značka bude vybraným výrobkům i kupujícím zaručovat nejen originální původ z území Moravské brány, ale i pravidelně hlídanou kvalitu, výrobu šetrnou k životnímu prostředí, vysoký podíl místních surovin a ruční práce při výrobě.

„Značka bude značit a zaručovat i budování tradic a sounáležitosti s regionem,“ dodal manažer MAS František Kopecký.

Certifikovaný výrobek bude na obalu označen speciálním logem a nápisem Moravská brána – originální produkt.

Vytvoří originální logo

Výrobky budou společně propagovány na jarmarcích a kulturních akcích, v novinovém občasníku Doma v Moravské bráně a vzniknou i samostatné webové stránky nebo sada letáků s přehledem oceněných výrobků.

„Certifikace místních produktů už úspěšně běží v patnácti oblastech celé České republiky sdružených v Asociaci regionálních značek,“ sdělil Kopecký.

V okolí už značka funguje například na území Hané, Moravského Kravařska nebo Beskyd a je mezi turisty stále více oblíbená. Výhodou je podobná grafická podoba jednotlivých značek a jednotný systém propagace.

„V úterý sedmého června dojde v Týně nad Bečvou k ustavení pracovní skupiny, která bude vznik značky řídit. Musí vzniknout originální logo symbolizující typické prvky území Moravské brány a následně proběhne oslovení výrobců z území s nabídkou získání certifikátu,“ řekl manažer MAS Rozvojové partnerství Hranicko František Kopecký.

Po srpnovém vstupu do Asociace regionálních značek budou první certifikáty uděleny na podzim letošního roku. Přípravný tým už nyní vyzývá zájemce, kteří by se chtěli do rozběhnutí značky aktivně zapojit, aby se ohlásili některé z výše uvedených organizací.