Jednak je to definitivní schválení dotací pro úspěšné žadatele z minulé výzvy Programu Leader Měníme Hranicko, jednak vyhlášení dalšího kola pro sběr žádostí o dotace, které odstartovalo minulý pátek.

Jedenáct projektů má dotaci v kapse

Po dlouhém čekání došlo v minulých dnech k definitivnímu schválení dotací pro 11 projektů, které Rozvojové partnerství v říjnu 2008 vybralo a doporučilo k realizaci v rámci první výzvy Programu Leader s názvem Měníme Hranicko.

„Žadatelé totiž museli čekat až do konce letošního února, než Státní zemědělský intervenční fond jako poskytovatel dotace žádosti prověřil a definitivně schválil pořadí, v jakém je naše organizace doporučila,“ vysvětlil manažer MAS František Kopecký.

Jedenáct úspěšných, mezi nimiž jsou zemědělci, lesní hospodáři, obce i neziskové organizace, v těchto dnech podepíše dohodu o poskytnutí dotace a může se konečně pustit do realizace svých plánů. „V Rouském, Opatovicích či Ústí se tak mohou těšit na zkrášlení veřejných prostranství v centrech obcí, zemědělcům v Partutovicích přispěje dotace na pořízení nové dojírny, třem lesním hospodářům pomohou fondy Evropské unie s nákupem moderní lesní techniky,“ vyjmenoval jednotlivé akce Kopecký.

„Největší část z bezmála sedmi milionů korun, které byly v první výzvě rozděleny, ovšem směřuje do zlepšení zázemí pro sportovní a spolkovou činnost na Hranicku. Nové vybavení knihovny v Klokočí, obnova obecního víceúčelového domu v Dolních Těšicích, zastřešení části výletiště ve Skaličce, nové zázemí sportovního areálu v Horním Újezdě a přestavba nefunkční kotelny na novou muzikantskou zkušebnu v Hustopečích nad Bečvou, to budou už letos první hmatatelné výsledky programu Leader Měníme Hranicko,“ dodal.

V letech 2008 až 2013 přinese tento program na Hranicko téměř 60 miliónů dotačních prostředků.

Další výzva je právě vyhlášena

V pátek 6. března vyhlásilo Rozvojové partnerství další výzvu k podávání žádostí o dotaci. „Minimální objem dotací, které Rozvojové partnerství v této výzvě rozdělí, je sedm milionů korun, další dva miliony čekají v rezervě, která bude buď rozdělena už v této výzvě, nebo se ponechá do dalšího podzimního kola,“ vysvětlil Kopecký.

„Jedná se o nemalé prostředky, které mohou významným způsobem pomoci k realizaci projektů žadatelů,“ dodal. V této Výzvě se mohou o dotace ucházet investiční projekty ze čtyř oblastí: zemědělské a potravinářské produkty, lesnická infrastruktura, rozvoj cestovního ruchu a také oblast, o kterou byl v minulé výzvě největší zájem - spolkový život a sport.

„Podpořit tak půjdou investice do skladování, odbytu a provozů zlepšujících zpracování zemědělských produktů, mohou se spravovat lesní cesty a upravovat vodní režim v lesích, podpořena bude výstavba, obnova či rozšiřování ubytovacích kapacit, půjčoven sportovního vybavení nebo budování turistických tras a hipostezek.

Tak jako vloni pak mohou dotaci získat obce, spolky či církve na obnovu, výstavbu a vybavení kluboven, spolkových místností, areálů pro sportovní a kulturní vyžití nebo hřišť, a to včetně přilehlých sociálních zařízení či parkovišť,“ vyjmenoval alespoň ty hlavní oblasti podpory manažer František Kopecký.

Jak lze dotaci získat

Žadatelé se musí řídit podmínkami, které jsou stanoveny v takzvaných „fiších“. Ty určují, jaké konkrétní náklady lze do projektu zahrnout, jaký typ žadatele může být podpořen, kolik procent dotace lze získat, jaké přílohy je třeba doložit, jaké podmínky dodržet a podobně.

„Žádosti lze předkládat přímo v našem sídle až do 30. dubna, pak zasedne výběrová komise, která spravedlivě projekty vyhodnotí a ty nejlepší doporučí k realizaci,“ uvedl Kopecký. Celý proces výběru vyvrcholí letos v říjnu, kdy po definitivním schválení dotací budou mít úspěšní žadatelé jeden až dva roky na to, aby své projekty zrealizovali a úspěšně dokončili.

„Texty výzvy, jednotlivých fiší, potřebné formuláře a příručky najdou zájemci na našem webu www.regionhranicko.cz/leader. Žadatelům doporučujeme také osobní konzultaci a hlavně účast na informačním semináři pro žadatele, který proběhne v úterý 17. března od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Hranicích,“ pozval všechny zájemce z Hranicka Kopecký.

Kateřina Kapková