Autoři projektu v něm kladou důraz na to, že by lidé měli mít možnost dozvědět se nenásilnou formou něco o minulosti svého rodiště. Zároveň by však minimuzea měla sloužit turistům.

„Naše výzva míří hlavně k obecním úřadům. Tam by měli mít nejlepší představu o tom, jak by se dal projekt pojmout, koho by bylo dobré do něj zapojit, kde pro něj získat prostory a podobně,“ řekl Jan Balek z Hranické rozvojové agentury.

Představa mikroregionu je taková, že by se v daných obcích shromáždily například historické dokumenty nebo jiné exponáty a ty by pak tvořily stálou expozici. „Ta se může týkat nějaké významné osobnosti nebo historické události, ale může také prezentovat dřívější život v obci a podobně,“ vysvětlil Balek.

V některých obcích už o projektu mikroregionu slyšeli. „Neuvažujeme však o tom, že bychom se do něj zapojili. Máme už muzeum minerálů a turisticky atraktivní Humplíkův mlýn, takže další podobné zařízení zřizovat nehodláme. Ani na to nemáme prostory,“ řekl starosta Stříteže nad Ludinou Zdeněk Lév.

„Mě se ta myšlenka líbí,“ pochválila ji jeho kolegyně ze Skaličky Petra Kočnarová. „Pokud bychom nějaké takové muzeum zřizovali, pak bychom se v něm nejspíš věnovali celkové historii obce a vypíchli z ní několik významných dominant,“ přemýšlela nahlas starostka Kočnarová.

V Olšovci, který však na rozdíl od obou předchozích obcí není členem mikroregionu Hranicko, jsou podobného názoru jako ve Stříteži. „Myšlenka to nemusí být špatná, ale neumím si dost dobře představit, že bychom u nás měli zřizovat expozici historie,“ přiznal se starosta Olšovce Antonín Folter.

Forma minimuzea je však podle Balka jen jedinou možnou variantou. „Historie se dá prezentovat i jinak. Obec například může někoho pověřit průvodcovskou službou. Možností je více,“ uvedl Balek.

Cílem projektu, jehož rozpočet je předpokládán ve výši 220 tisíc korun, je obnova kulturního historického dědictví. Pro pokrytí investičních nákladů, spojených s jeho přípravou a částečně i realizací, bude mikroregion Hranicko usilovat o dotaci z Evropských dotačních fondů.

„Metoda interpretace místního dědictví byla vyvinuta ve Velké Británii a od roku 2002 ji v České republice zavádí brněnská Nadace Partnerství,“ vysvětlil na závěr původ myšlenky Balek.