Hranická radnice tímto chtěla vyřešit palčivý problém této oblasti. Na nedostatek povolených parkovacích prostor si totiž místní řidiči obecně stěžují. Na sídlišti Hromůvka je situace dlouhodobě neúnosná.

„Když přijedu večer pozdě domů, musím objet sídliště aspoň dvakrát, než na nějaké volné místo narazím. Mnozí řidiči navíc parkují tak, že ostatním znesnadňují život. Nedí se třeba dostat do garáže, k popelnicím nebo sejít z chodníku,“ popsala situaci jedna z místních obyvatelek.

Podobné stížnosti by měly od 21. listopadu skončit. Na sídlišti bude v té době k dispozici osmdesát čtyři nových parkovacích míst, z toho pět pro řidiče s tělesným postižením.

„Počet parkovacích míst pro invalidní řidiče je dán dle českých technických norem,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje města na hranické radnici Dagmar Čabalová.

Nové lavičky, chodníky i stromy

Revitalizace sídliště však nespočívá pouze v opravě silnice a volných ploch ke stání vozidel.

„Regenerace zahrnuje také vybudování nových chodníků a opravy těch stávajících, obnovu zpevněných ploch, osazení laviček a odpadkových košů či výsadbu keřů a stromů,“ dodala Čabalová.

Městu Hranice se na tento projekt podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

„Celkové náklady na revitalizaci sídliště Hromůvka činí přibližně šest milionů korun. Dotace ze státního rozpočtu pokryje téměř čtyři miliony, zbytek jde z rozpočtu města,“ konstatovala projektová manažerka Zuzana Popová z oddělení projektového řízení a strategického rozvoje.

Původní odhady nákladů se přitom pohybovaly až kolem osmi až devíti milionů. Po výběrovém řízení však došlo k následným úpravám částky.

Chystají se úpravy i dalších sídlišť

Na potřebu rozšíření parkovacích míst na sídlištích poukázal také mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

„V době, kdy se jednotlivá sídliště stavěla, se nepočítalo s tak velkým nárůstem automobilového provozu,“ vysvětlil mluvčí problémovou situaci ve městě.

Podle něj revitalizace tohoto druhu budou pokračovat také v jiných oblastech města. Sám ale připouští, že právě na sídlišti Hromůvka byla nutnost rychlého řešení velice aktuální.

„Podobné je to ale také v případě dalších sídlišť v Hranicích. Máme připraveny další projekty, vše je ale otázkou jednání o rozpočtu na příští rok. Stále ale platí, že nedostatek parkovacích míst v Hranicích je problém. Snahou města je jejich počet zvyšovat,“ uzavřel Bakovský.