V Hranicích se celkově nachází už více než sto dvacet kontejnerových hnízd, postupně přibývají další.

„Rada města Hranice schválila peníze na nové stanoviště pro tříděný odpad, my teď zadáme projekt, který se musí nechat schválit,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Ivana Zaoralová.

Hraničtí radní na jejich vybudování vyčlenili částku ve výši šedesát pět tisíc korun.

„Kontejnery budou na ulici Jižní umístěny na podzim, nejpozději do konce roku,“ dodala Zaoralová.

Systém třídění odpadů byl v Hranicích zaveden už v roce 1995 a zahrnuje kontejnery na plast, papír, bílé a barevné sklo, nápojové kartony a biologicky rozložitelný komunální odpad.

Nově od června přibyly na stanovištích také kontejnery na elektro odpad, které obyvatele mohou najít na Hromůvce, v ulicích Tyršova a Studentská a v Drahotuších na Lipnické ulici. (and)