Sportoviště je odpoledne otevřené jen na dvě a půl hodiny, od 14.30 do 17 hodin.

„Je škoda, že hřiště je otevřené jen tak krátce. Mohlo by být přístupné aspoň do šesti nebo do sedmi hodin," řekla Michaela.

V kruhu stejně starých dívek nebyla jediná, podobný názor měly i její kamarádky.

„Po páté ale chodíme domů, ten provozní řád dodržujeme," shodly se.

Dopolední zprovoznění je přitom pro žáky během pracovního týdne v podstatě pasé. Mezi půl devátou a jedenáctou hodinou se potí leda ve školních lavicích.

Provoz víceúčelového hřiště na sídlišti Kapitána Jaroše je dopoledne i odpoledne jen na 2,5 hodinyProč k omezení provozu na dvě a půl hodiny došlo?

Na základě podnětů jedné obyvatelky přistoupila Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje k měření hlučnosti.

Stanovené limity byly sice minimálně, ale přesto překročeny. Důsledkem zjištění je právě omezená provozní doba.

„Po stížnosti jedné z obyvatelek a výsledků měření jsme jiné řešení neměli, rozhodnutí hygieny jsme museli respektovat. Je to nešťastné, protože víceúčelové hřiště je moderní a chápeme, že i rodiče dětí by si představovali jeho větší využití," řekl radniční mluvčí Petr Bakovský ke sportovišti, jehož cena se při výstavbě blížila k milionu korun.

Hygienické měření by možná dopadlo podobně i v případě dalších dětských hřišť na sídlištích. „Hygienická stanice ale vždy reaguje na konkrétní stížnosti obyvatel," dodal.

Pracovníci hygienické stanice s územním pracovištěm v Přerově připouští, že zjišťování hluku na dětských hřištích nepatří ke standardnímu měření. Hlasové projevy jsou totiž nestabilní zdroje hluku.

Hygiena: Jinak to nešlo

Většinou se prý snaží situaci řešit dohodou a k měření přistupují až v krajním případě. Podle Jarmily Lindnerové, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální, byly při měření na hřišti na sídlišti Kapitána Jaroše limity překročené jen těsně, i to ale stačilo k omezení doby provozu.

Přestože si je vedoucí hygienického oddělení vědoma této stinné stránky, z důvodu blízkosti bytové zástavby prý jiné opatření udělat nešlo.

Časová redukce provozu není novou záležitostí. Problém se někteří rodiče snažili vyřešit s vedením města už v loni v létě, provozní řád tehdy odpoledne umožňoval setrvání na hřišti od 16.30 do 19 hodin, tedy opět na necelé tři hodiny.

Pod tehdejší petici se podepsalo přes 150 lidí, jenže ani to ke zvratu situace nepomohlo.