Na základní kámen stavby poklepali v pátek dopoledne ministr zemědělství Marian Jurečka spolu se zástupci Povodí Moravy, města Přerov, Olomouckého kraje a firmy Firesta, která je zhotovitelem díla. Železobetonová zídka mezi mosty Míru a Legií bude dlouhá 459 metrů, vysoká zhruba metr a náklady na její stavbu činí 13 milionů korun.

„Jsem rád, že po devatenácti letech začíná protipovodňová ochrana Přerova konečně nabývat konkrétních obrysů – a to v té části Bečvy, kde se povodeň v roce 1997 nejvíce projevila. Celou technickou část ochrany Přerova bychom mohli zvládnout do roku 2018," nastínil ministr zemědělství Marian Jurečka s tím, že jeho rezort hodlá do těchto opatření investovat přes sto milionů korun.

„Je ale potřeba říci, že tato opatření pomohou ochránit před padesátiletou vodu. Abychom zvládli rozsah povodně, jaká byla v roce 1997, potřebujeme vodní dílo Skalička. I na něj už máme vyčleněné peníze a zahájili jsme výkupy pozemků," řekl.

Samotná stavba železobetonové zídky na nábřeží Edvarda Beneše se má rozběhnout v průběhu léta, nejpozději počátkem září. Po jejím dokončení se vzhled této části města změní – počítá se totiž i s vykácením stromů v aleji. Zídka bude finálně umístěna mezi chodníkem a silnicí.

„Protože se pod zídkou budou zarážet až pěticentimetrové larsenové stěny, došlo by k významnému porušení kořenových systémů stromů. Stávající dřeviny tedy musejí být vykáceny a vysázeny nové. Chápu, že to mnozí lidé vnímají emotivně, ale zásadní je, že nábřeží Edvarda Beneše o svou vegetaci nepřijde," vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Realizace tohoto protipovodňového opatření neznamená, že bude území nepřístupné pro veřejnost. „V komplexech zídek budou průchody, které se při stoupání vody vyplní systémem mobilního hrazení," doplnil. Průchody se tedy dostanou k Bečvě například rybáři nebo pejskaři, kteří zde venčí své čtyřnohé miláčky.

Ochrany se dočká také lokalita U Tenisu

Protipovodňová opatření se v Přerově rozběhla už letos v březnu, kdy se začala stavět zídka u Kazeta. Ta by měla být dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku. Na nábřežní zídku navážou další kroky.

„Po nábřeží Edvarda Beneše budeme pokračovat další stavbou mezi silničním a železničním mostem, přímo naproti již probíhající zídky Kazeta. Chystáme se řešit také komplex zídek v lokalitě U Tenisu, kde je však citlivou záležitostí Rybářská alej," zmínil Jan Hodovský.

Povodí Moravy se, jak upřesnil, podařilo domluvit s ministerstvem zemědělství a životního prostředí náhradní výsadbu tak, aby zůstal charakter Rybářské aleje zachován. Dalším opatřením je také vybudování záchytného profilu v Prosenicích – naplavené kmeny a větve totiž při povodních ucpávají koryto řeky.

Na přípravě protipovodňových opatření se podílí i město Přerov – jak projekčně, tak i finančně. „Nikdo si nedokázal představit, jakou spoušť napáchá voda, která se ve městě rozlila 7. července 1997. My, co to pamatujeme, víme, jaká to byla hrůza. Sedmačtyřicet domů muselo být strženo nebo zničeno, dva lidé zahynuli a hmotné škody šly do miliard korun. Přerovem se prohnala voda s průtokem 840 kubických metrů za vteřinu. Jen pro srovnání: dnešní průtok je 5,5 metrů krychlových za vteřinu," vzpomněl náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Stavba nábřežní zídky, která potrvá zhruba rok, si vyžádá částečné omezení dopravy. „Pro Přerovany to bude znamenat dočasné omezení v rámci záboru staveniště. Po dobu stavby bude přemístěna autobusová zastávka a počítá se s vykácením vzrostlých stromů," upřesnil stavbyvedoucí Martin Plaček ze zhotovitelské firmy Firesta.