Město ji koupilo s pomocí dotace z programu prevence kriminality.

Zřízením nového kamerového bodu reaguje město a jeho policie na podněty občanů, kterým v dané lokalitě vadil příliš velký ruch z noční ulice. Stěžovali si tam však i na vandaly.

„Nová kamera nám napomůže jednak ke sledování pohybu osob v lokalitě, ale také k získání důkazních materiálů při řešení přestupků proti veřejnému pořádku,“ uvedl vrchní strážník Pavel Maloch.

Město koupilo novou kameru s pomocí dotace z programu prevence kriminality ministerstva vnitra. Ta činila 158 tisíc korun. Ze svých prostředků dodalo 68 tisíc.

„Z celkové částky byl pořízen nejen nový kamerový bod, ale také byla provedena obnova záznamového zařízení,“ dodal Maloch.

Kamerový systém byl v Lipníku vybudován ve dvou etapách. První byla dokončena v listopadu roku 2003 a čítala čtyři stanoviště. Ve druhé etapě, která je provozována od dubna roku 2004, přibyly další tři sledovaná místa. Nyní tam dění v ulicích hlídá celkem osm kamer.