Zpívalo se v Tovačově, ale i ve Veselíčku, Zámrskách, Opatovicích nebo Dřevohosticích.

SKOKY

Tak jako v loni a předloni se akce Česko zpívá koledy v naší malé vesnici Skoky stává tradicí. Přesně v 18 hodin se rozezněly koledy. Napřed jsme zazpívali předepsané koledy a pak jsme zazpívali i něco navíc.

Ukončili jsme zpívání písní "Tichá noc" což mělo u zúčastněných občanů naší vesnice ohlas. Chtěl bych tím to poděkovat občanům spřátelených obcí Dolního Újezdu a Staměřic za účast.

Akce se konala před pohostinstvím u Jana. Dík patří i naší paní hostinské která připravila dobroty, jako Skokovský punč, topinky bramboráčky, a jiné dobroty. Pro děti samozřejmě nechyběl dobrý čaj.

Naší občané potom vytvořili malé hloučky a za popíjení dobrého punče, si navzájem svěřovali předvánoční shon a přípravu na nadcházející sváteční dny.
Počasí nám přálo, tak trvalo delší dobu, než se všichni zase rozešli, někteří domů jiní zase na dobrou přerovskou jedenáctku. Ale všichni se už zase těší až si s námi příští rok přijdou zazpívat.

Petr Malošek

ZÁMRSKY

Koledy přinesly vánoční čas

Je to k nevíře, ale již po páté jsme se v Zámrskách sešli ke zpívání koled. Akci Česko zpívá koledy, máme v Zámrskách prostě rádi, a ještě raději ji každoročně pořádáme. V letošním roce nám dokonce napadl sníh, stejně jako na naše první zpívání. Bylo to krásné a nostalgické.

Sešli jsme se jako vždy v hojném počtu. Nechyběl nám ani svařák, ani dobroty od našich pekařek. Musím konstatovat, že zrajeme jako víno. Zazpívali jsme si od srdce a z plných plic všechny koledy a došlo i na přídavek.

Taková Tichá noc a Jak jsi krásné neviňátko k Vánocům, prostě patří. Letos jsme opět udělali malou změnu, ke zpívání nás doprovodila Kačka Vozáková na flétnu. Tímto jí moc děkuji, za ochotu a krásné zpestření našeho zpívání, hned nám to šlo lépe.

Co říct na závěr. Poprvé proběhlo hromadné focení u našeho vánočního stromu, ať máme památku. Atmosféra byla úžasná. Všichni jsme se zastavili, udělali si čas v tom předvánočním shonu a strávili jej v obecním kruhu, vlastně jako jedna rodina. Do Zámrsk asi definitivně přišel vánoční čas i nálada.

Děkuji Ženám v akci Zámrsky za organizaci zpívání a za všechno kolem. Děkuji všem zúčastněným spoluobčanům, za krásnou náladu a hezky prožitý předvánoční večer.

Děkuji Deníku za zastřešení celé této úžasné akce, která nás spojuje nejen s okolím. Přeji všem klidný závěr adventu a potom krásné Vánoce se všemi blízkými. Snad se příští rok sejdeme u naší kaple ve stejně hojném počtu.

Zdeňka Hašová

BRODEK U PŘEROVA

Koledy s Deníkem zpívali v Brodku u Přerova

V Brodku u Přerova se sešli lidé u zvonkohry zpívat vánoční koledy s Deníkem. Koledy zpívali mladí lidé z připravených listů, zatím co starší koledy znají a tak zpívali zpaměti.

Zpívalo se za doprovodu žáků ZUŠ Bedřicha Kozánka pod taktovkou Františka Tkadlece. I když nebyla velká zima, nezapomnělo se ani na občerstvení a podával se teplý čaj na zahřátí. Zpívání se také zúčastnili žáci ZŠ.

Jan Teimer

KLOKOČÍ

Zpívání koled v Klokočí

Před deseti dny se občané Klokočí sešli na mikulášském divadelním představení. Plný sál dospělých a dětí nás mile překvapil a ujistil, že se lidé před Vánocemi rádi schází a nasávají pohodovou atmosféru při svíčkách a punči.

Ve středu 14. prosince jsme se sešli znovu. Tentokrát u vánočního stromku v našem parčíku. Občané se již podruhé připojili k akci Česko zpívá koledy. Asi čtyřicet zúčastněných si s chutí zazpívalo.

A protože se nám nechtělo brzy domů, zazpívali jsme si, za hudebního doprovodu, nejen předepsané koledy, ale i další. Dobrý punč nás zahříval, bylo o čem povídat a dětem se v zasněženém parku moc líbilo.

Těší nás, že se lidé v Klokočí tak rádi setkávají. Věříme, že se zpívání koled stane tradicí, stejně jako setkání občanů na štědrý den odpoledne.
Za OÚ Klokočí a dámský spolek Klokočky přeji všem krásné a pohodové Vánoce.

Martina Martinková

BEŇOV

V Beňově jsme se přidali poprvé, všem se nám pěkně zpívalo. Obec zajistila čaj i svařák.

Yveta Hrbasová

HORNÍ TĚŠICE

Ve středu 14. prosince před 18. hodinou se sešlo 32 občanů naší obce Horní Těšice před kaplí, aby si společně zazpívali vánoční koledy.Sešly se všechny věkové kategorie-maminky s dětmi v kočárku, muži i ženy středních let, ale i důchodci.

Pro všechny byly připraveny texty písní z Deníku, které zajistila paní Oravová. A aby nám to správně zpívalo, tak se nalívala slivovička, čertovka nebo zázvorovica.

Koledy Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus Pán a další čtyři, jsme zazpívali jako profesionálové.

V Horních Těšicích se vždycky zpívalo, hlavně na zábavách na Výletišti Pod lucernou.Zpívání se všem líbilo a rozcházeli jsme se s tím, že narok zase před kaplí.

Milena Rušarová

DŘEVOHOSTICE

V Dřevohosticích si ve středu 14. prosince zazpívalo asi 120 lidí, děti z místní základní školy předvedly živý Betlém.

Petr Dostál

ŽERAVICE

V Žeravicích jsme Česko zpívá koledy zpívali před kaplí sv. Václava Na Návsi. Akce se zúčastnilo asi 50 občanů - seniorů i mladých rodin s dětmi, které se vždy na tuto akci již předem těší.

V kapli jsme současně vystavili náš nový betlém, na který sponzorsky přispěli i sami občané Žeravic. Součástí akce bylo poté slavnostní vysvěcení betlému v kapli za přítomnosti autorky betlému přerovské keramičky Lenky Horákové.

Ludmila Landsmannová

DRAHOTUŠE

Ve středu 14. prosince se už po šesté u vánočního stromu v Drahotuších. Místní část Hranic se do akce Česko zpívá koledy zapojuje od samého začátku.

Petr Podařil