V roce 2015 udělila Krajská hygienická stanice ŘSD výjimku z hlukových limitů. I když tak rámus na průtahu Hranicemi přesahoval v nočních hodinách povolenou hranici o více než čtyři decibely, úředně mělo ŘSD vše v pořádku. Ovšem jen po určitou dobu.

„Výjimka, kterou před téměř pěti lety Krajská hygienická stanice udělila, byla platná pouze do konce roku 2017. Už více než dva roky tak ŘSD žádnou výjimku povolenou nemá,“ řekl hranický radní a zastupitel Karel Machyl (Hranice pro život).

Podle vyjádření ŘSD, které Karel Machyl obdržel, bude správce silnice podávat žádost o nové povolení.

„Výjimka pro silnici I/35 není v současné době platná. V tuto chvíli má ŘSD připravené podklady (aktualizované hlukové mapy) a bude podávat žádost o další časově omezené povolení,“ stojí v písemné odpovědi.

S tím se však místní radní spokojit nehodlá.

„Je možné, že došlo k porušení zákona. Budu tedy usilovat o to, aby město v této věci podniklo nějaké kroky a podalo například podnět na Krajskou hygienickou stanici k prošetření,“ sdělil Karel Machyl.

Socha sv. Jana Nepomuckého na Tř. 1. máje
Sochy na Tř. 1. máje by měly projít opravou. Město je chce nechat zrestaurovat

Klíčem je Palačovská spojka

I kdyby se však zjistilo, že k pochybení došlo, obyvatelům Hranic, které hluk obtěžuje, to stejně nepomůže. „Řešením by měla být Palačovská spojka, o které se mluví už dvacet let. Nám tady ale přes Hranice místo toho dál jezdí kamiony,“ povzdechl si člen rady města.

Právě k Palačovské spojce, která by měla odklonit výraznou část aut projíždějících městem, se ŘSD ve svém dopise rovněž vyjadřuje. Celý projekt je momentálně ve stádiu zapracovávání požadavků stanoviska EIA (Vyhodnocení vlivu na životní prostředí).

„Probíhá vypracování projektové dokumentace na změnu územního rozhodnutí. Jedná se například o změny mostních objektů, migrační trasy nebo retenční nádrže. Předpokládané zahájení prací je pak v roce 2022,“ uvedlo ŘSD.

„Pokud by skutečně výstavba začala za dva roky, bylo by to fantastické. Odkladů a slibů ohledně Palačovské spojky už však bylo nespočet. Věřme tedy, že tentokrát to konečně dobře dopadne,“ zakončil Karel Machyl. 

Ilustrační foto
Výstavba Palačovské spojky započne do tří let. Je vykoupena skoro půlka pozemků