„V budoucnu budou obě nově vzniklé učebny vybaveny počítačovou technikou a sloužit mají pro výuku informatiky. Od 1. září totiž nabíhá nový Školní vzdělávací program, podle kterého se naši studenti budou učit zacházet s počítačem i ve druhém ročníku. Doposud tato výuka končila prvním ročníkem,“ informoval ředitel školy Radovan Langer.

Hranické gymnázium rekonstrukci mohlo uskutečnit na základě dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje, který škole na rekonstrukci poskytl částku přibližně tři a půl milionu korun

. Gymnázium přispělo z investičního fondu více než půlkou milionu. Jedna třída je již v současné době stavebně dokončena. Její kapacita je 24 žáků, každé pracoviště bude nejpozději od 1. října letošního roku vybaveno počítačem s přístupem na internet.

Učebna bude sloužit i pro výuku dalších předmětů, ve kterých se používá počítačová technika. V části půdních prostor, jejichž oprava začne 15. června, vznikne třída s kapacitou až 34 studentů. Na gymnáziu se tak od příštího školního roku budou studenti počítačovým dovednostem učit v celé třídě dohromady, nikoliv ve skupinách, jak tomu bylo doposud.

Dojde tak ke značnému zjednodušení rozvrhů tříd. Gymnazisté mají dnes k dispozici jen jedinou učebnu pro informatiku, která je vybavena šestnácti počítači.

„Starou učebnu bychom chtěli využívat ještě minimálně dva roky, poté se z ní stane běžná třída jako každá další,“ doplnil Langer.