„Bečva se dostala do normálu, takže došlo ke zrušení prvního stupně povodňové aktivity,“ potvrdil místopředseda povodňové komise v Přerově Ivo Hubík.

Zatímco v sobotu v poledne dosahovala na měřicí stanici v Dluhonicích hladina řeky Bečvy 405 centimetrů s průtokem 262 m3 za sekundu, v neděli už řeka klesla na 313 centimetrů a průtok byl 164 m3 za sekundu.

Druhý stupeň povodňové aktivity v tuto chvíli platí z regionů sousedících z Přerovskem už jen na řece Moravě na Kroměřížsku.

Ve střehu byly na konci týden nejvíce v Troubkách. Tato obec byla totiž nejvíce postižena záplavami v roce 1997.

„Od pátku se u nás situace hodně změnila – k horšímu. Odpoledne začala hladina řeky klesat a v sobotu ráno opět výrazně stoupla. Ráno jsem si osobně zkontroloval stav řeky a zvažuji, že vyhlásím druhý stupeň povodňové aktivity, ale vše bude záležet na tom, jak se bude situace vyvíjet v Beskydech. Pokud tam budou pokračovat intenzivní srážky, není vyloučené, že u nás bude vyhlášen i třetí stupeň povodňové aktivity,“ hlásil ještě v sobotu před polednem starosta Troubek Radek Brázda.

Kde se na Přerovsku monitoruje hladina Bečvy:

Na Přerovsku jsou tři měřící stanice. Jedna se nachází v Teplicích nad Bečvou, kde se vyhlašuje první stupeň, pokud dosáhne hladina výše 2,6 metrů. Druhá v Dluhonicích u Přerova – první stupeň se vyhlašuje, když je voda na úrovni 3,7 metrů. Posledním místem v regionu, kde se měří průtok a hladina vody, jsou Kokory. První stupeň zde platí od 1,9 metrů.