Tato novinka vzbudila mezi řidiči bezprostředně po svém přijetí vlnu odporu a nesouhlasného kroucení hlavou. Přitom se v podstatě nic měnit nemusí, záleží na zodpovědných orgánech.

Krkolomnost některých zákonů, pravidel či nařízení někdy opravdu nezná mezí, což dokládá i novela vyhlášky upravující zákon o provozu na pozemních komunikacích, která platí od nového roku.

Zodpovědní činitelé budou od nynějška moci označit kruhový objezd pouze modrou značkou upozorňující na samotný objezd.

Novela vypouští povinnost doplňovat toto značení o značky Stůj nebo Dej přednost v jízdě.

„Je to samozřejmě nesmysl. Už jsem si zvykl, že je v tomto státě a režimu běžné, že je někdo za vymýšlení takovýchto hloupostí a pošlapávání věcí, které léta fungují, ještě dobře placený," nebere si servítky Jan Langer z Drahotuš a zdaleka není sám, kdo považuje takové změny za absurdní.

„Akorát to povede ke zvýšení počtu dopravních nehod a ke zpomalení dopravy na kruháčích. Všichni lidi berou určitě přednost na kruháčích jako danou. Když pak způsobí dopravní nehodu, budou za to odpovědní oni, jen protože si nenastudovali nesmyslné dovětky a výpustky dovětků z všelijakých vyhlášek, " myslí si Jan Pinkas z Oder.

„Na většině objezdů to stejně zůstane tak jak to bylo, takže nějaká přehnaná hysterie není na místě. Ale je pravdou, že člověk pak přijede na nějaký kruháč, který se řídí úplně jinými pravidly než ty ostatní, neuvědomí si to a bác, nehoda je na světě," připouští další z řidičů na Hranicku Radek S.

Výjimečně bez značek 

Vedení města však řidiče ujišťuje, že se nemusí změn v naší oblasti obávat.

„Město Hranice v podstatě nemá žádnou z kruhových křižovatek ve své péči. Rondely na silnici I/47 na Lipník spravuje Ředitelství silnic a dálnic, kruhový objezd u Kauflandu má zase na starosti Správa silnic Olomouckého kraje. Ti upravují značení ve spolupráci s Policií ČR. Nicméně nemáme žádné informace o tom, že v Hranicích by se mělo něco měnit. Vzhledem k současnému značení to tedy znamená, že zůstane přednost vozidel na kruhovém objezdu," uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

„To však nic nemění na tom, že nová úprava se nejeví jako zrovna nejšťastnější," doplnil mluvčí.

„O značení rozhoduje vždy příslušný správní úřad, v zájmu bezpečnosti provozu bude i nadále na kruhových objezdech umísťována značka Stůj nebo Dej přednost v jízdě, jen ve výjimečných případech, například v místech, kde bude velmi malá intenzita provozu, budou mít obce možnost ponechat pravidlo pravé ruky a neumísťovat zbytečně čtyři značky Dej přednost v jízdě," krotí vášně Ministerstvo dopravy v oficiálním prohlášení.

David Král