Jako první odešel vloni k poslednímu únoru ze ZŠ Struhlovsko jeho někdejší ředitel Jan Jursík, kterého rada odvolala z funkce za porušení rozpočtové kázně. Jeho nástupce Radomír Macháň převzal přitom uvolněný post až v červenci.

V sousední MŠ Klíček působí od letošního února na postu ředitelky Miluše Koláčková. Nahradila Milanu Čajkovou, která k poslednímu lednu odešla do důchodu. Stejně tak si od začátku tohoto roku užívá penze i Jitka Křídlová, bývalá ředitelka ZŠ Nová.

Na její místo bylo hned po Novém roce vyhlášeno výběrové řízení, ale jeho první kolo dopadlo neúspěšně. Do kola druhého, které bylo uzavřeno 27. března, se přihlásili tři uchazeči.

Komise, která by měla jejich žádosti a předpoklady pro výkon ředitelské funkce posoudit, se zatím nesešla. Vítězslav Hons je letos už třetím v pořadí, kdo opouští ředitelský post školského nebo předškolního zařízení. O jeho nástupci se rozhodne nejdříve v květnu.

Jedinou základní školou v Hranicích, která na vedoucím postu v uplynulých dvou letech nedoznala změn, je ZŠ 1. máje. Alena Šťastná jí velí už od počátku roku 2003. Do funkce ředitelky nastoupila po Miroslavu Wildnerovi, který byl v podzimních volbách roku 2002 zvolen místostarostou města Hranic.

Na mateřských školách Pohádka, Hromůvka a Sluníčko je již nyní vedení také stabilní.