Kniha, která se jmenuje Na Hranicku v časech druhé světové války, je kolektivním dílem vzniklým pod vedením Josefa Haubelta.

„Napsal jsem vše na základě písemností, které jsou většinou v soukromých rukách. Jsem uveden sice jako autor, ale za spoluautory pokládám všechny, kteří mi poskytli potřebné písemnosti,“ uvedl skromně autor knihy. Její obsah vychází z informačních zdrojů, které autoři získali většinou z rodinných archivů.

„Knížka je právě nejvíce zajímavá tím, že se zaobírá materiály, které jsou mimo prostor dosavadních vědeckých výzkumů bádání,“ doplnil Josef Haubelt.

Příběhy vypovídají především o osudech bojovníků z doby nacistické okupace a hlavně o řídícím učiteli Svatopluku Pazderovi z Olšovce, lesníku Rudolfu Holinkovi z Hranic a primáři Bohumíru Sanetříkovi, který byl předsedou „Hnutí za svobodu“.

Šlo o jednu z největších odbojových organizací v tehdejších protektorátu, kterou řídil na pracovištích hranické nemocnice.

Křest uvedl proslovem i místostarosta Hranic Miroslav Wildner, který prohlásil jednu nesmírně důležitou věc.

„Je potřeba se do minulosti stále vracet a informovat se, abychom si uvědomili, že žít v míru a svobodě není úplná samozřejmost a že o to museli lidé v minulosti hodně bojovat,“ dodal místostarosta měs­ta.

Publikace je textovou antologií, jejíž části jsou propojovány autorským výkladem. Svým zaměřením text publikace přesahuje region Hranicka a má rozsah sto čtyřiceti stránek.

„Původně měla být poloviční, ale materiálu byla nakonec hodně,“ řekl na závěr svého povídání autor knihy Josef Haubelt.