„Je to už čtvrtý ročník akce, kterou děláme ve spolupráci se strojírenskými firmami z Hranicka. Chceme žáky osmých a devátých tříd seznámit zábavnou formou s možnostmi studia strojírenských oborů na naší škole,“ informoval Libor Hynčica ze Střední průmyslové školy Hranice, která akci pořádala.

Podle jeho slov přitom patří strojírenské obory ve zdejším regionu k nejperspektiv­nějším zaměstnáním, a to díky mnoha firmám, které se zde tomuto odvětví věnují.

„Trh práce na Hranicku nestačí uspokojovat poptávku po strojírenských pracovnících. Na naší škole má většina žáků podepsanou smlouvu s budoucími zaměstnavateli už během studia. Některé firmy dokonce nabízejí našim studentům stipendijní program,“ vysvětlil Hynčica.

Jak ale dodal, ani počet učňů, kteří ze školy odcházejí, nestačí nasytit potřeby zdejších firem.

„Přitom ve srovnání s ostatními školami v kraji nám počet nových žáků neklesá, ale drží se stále na zhruba stejné úrovni,“ podotkl.

Své stánky mělo kromě školy ve dvoraně i několik hranických firem. Jednou z nich byla SSI Schäfer.

„Se strojírenským učilištěm máme úzkou spolupráci. Máme dokonce na škole vlastní stipendijní program a studenti k nám chodí na praxi,“ uvedla personální specialistka firmy Dagmar Pecarová.

Jak dále přiblížila, je v současnosti velký problém sehnat v oboru dostatek schopných a kvalifikovaných pracovníků.

„To je také důvod, proč se snažíme oslovovat už žáky odcházející ze základních škol, protože pak už je pozdě,“ dodala.

Hravou formou

Strojírenské obory jsou podle ní na Hranicku jedním z nejlépe uplatnitelných zaměstnání.

„My například nabíráme nové lidi skoro pořád, přičemž těch kvalifikovaných je tady stále nedostatek,“ řekla Pecarová.

Celá akce probíhala hravou formou.

„Abychom žáky zaujali, vymysleli jsme pro ně různé soutěže s cenami,“ uvedl Libor Hynčica.

Jak přiblížil další z učitelů Radomír Konečný, prezentace školy byla vytvořená tak, aby se zájemci zblízka seznámili s tím, co dané řemeslo obnáší.

„Mnoho z nich si například myslí, že zámečník dělá jen se zámky. My jim chceme ukázat, že se skutečnosti zámečník zvládá skoro všechnu práci se železem a plechem, od tvarování, ohýbání až po třeba svařování nebo montáže ložisek,“ vysvětlil Konečný.

Na akci se přišli ve středu podívat nejen žáci hranických základních škol, ale i děti z okolních obcí a měst.

„Svážíme je z celé naší spádové oblasti. Nejen z vesnic, ale například i z Kelče nebo z Oder,“ sdělil Hynčica.