„Naším dlouhodobým cílem je vybudování jisté atraktivity Hranicka oproti jiným regionům, protože těch muzeí už teď máme více než jinde," řekl František Kopecký, manažer místní akční skupiny (MAS) Hranicko, která na projektu spolupracuje.

Přestože filmové a hudební muzeum v Hustopečích se má otevřít až na konci roku, už nyní mohou lidé pomoci s jeho tvořením. Obyvatelům, spolkům a dalším organizacím se totiž nabízí možnost bezplatné digitalizace vlastních filmových či zvukových záznamů, které nějakým způsobem zachycují historii regionu.

Archiv na internetu

Z posbíraného a digitalizovaného materiálu vznikne regionální Digitální archiv audiovizuálních záznamů, který umožní jejich uchování pro další generace. Archiv bude zveřejněný na internetu, přičemž záznamy se budou vyhledávat na základě obsahu, roku a místa vzniku.

„Přednostně hledáme jakékoliv záznamy zachycující obecní a spolkový život, slavnosti a významné události, veřejná prostranství, osobnosti, zvyky a obyčeje, stavební akce v obci. Cenné záběry z obce mohou obsahovat i soukromé záznamy z rodinných oslav či svateb. Všechny záznamy s uvedenými tématy digitalizujeme zdarma," konstatoval František Kopecký. Lidé mohou záznamy na místní obecní úřady zapůjčit do konce února. Později se jim samozřejmě materiály vrátí zpět.

Víte, kdo by v muzeu neměl chybět?

Kromě filmových záznamů sbírá MAS také materiály k hudebnímu muzeu.

„Sbíráme podklady o všech hudebních zajímavostech, které se tady děly. Pokud pamětníci vědí o někom, jehož zmínka by v muzeu neměla chybět, můžou se na nás obrátit," dodal František Kopecký. Už teď je jasné, že část expozice se zaměří na regionální hudební osobnosti, jako jsou Jan a František Šimíčkovi, Rudolf Heider, Josef Valenta nebo Vítězslav Tugendlieb.

Expozice zahrne také školy a další hudební kolektivy, které v regionu působily či působí.

Celá akce je součástí projektu s názvem Hudební a filmová muzea našich regionů. Kromě Hustopečí vzniknou další dvě expozice: Filmové muzeum v Dolních Nětčicích a pamětní síň Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou. Plánované muzeum v Hustopečích naváže na již realizovaná muzea a expozice Hranicka, které jsou nyní nově sjednocené na internetových stránkách.