Úřad pomocí dotace chtěl jít proti světové hospodářské krizi a rozproudit stagnující ekonomiku. Z rozpočtu plánuje uvolnit deset milionů. Příspěvek doplňuje státní program Zelená úsporám.

„Zatím nemáme přijatou žádnou žádost, ale program se rozjel teprve před devíti dny. Přesto se lidé o příspěvek zajímají. Máme evidovaných přes dvacet osobních návštěv a zhruba stejný počet telefonických dotazů. Je tedy jasné, že zájem lidé mají. Uvidíme později, kolik žádostí přijde,“ uvedl Roman Melo z oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Lidé nemusejí splňovat tolik podmínek jako u státní dotace. V podstatě stačí, aby v objektu převažovala funkce bydlení a aby zde měl majitel trvalé bydliště. Na jednu stavbu lidé mohou získat až třicet tisíc korun, částka však nesmí činit více než patnáct procent celkových nákladů. Lidé si v rámci příspěvku mohou vyměnit okna a dveře současně se zateplením pláště.

Jde to však i odděleně. Informace jsou na stránkách krajského úřadu.

Státní a krajské dotace na zateplení Státní program

Zelená úsporám

– Pokud chtějí lidé získat příspěvek na zateplení domu, musejí předložit výpočet prostupu tepla přes stěny od licencovaného odborníka. Výpočet musí splňovat určené parametry a podle nich se pak vypočítává výše příspěvku.

– Finanční podpora od státu je nároková.

Krajský příspěvek

– Není nutný výpočet prostupu tepla. Lidé mohou získat příspěvek na zateplování a výměnu oken a dveří nebo na obě akce zároveň. Na jeden objekt přispěje kraj maximálně třicet tisíc, částka však nesmí činit více než 15 procent z celkových nákladů.

– Žádosti mohou lidé podávat od 1. července do 31. října nebo do vyčerpání prostředků na okresních hospodářských komorách nebo krajském úřadě.

Základní podmínky pro zisk krajské dotace na zateplení a výměnu oken

1. Stavba musí splňovat parametry obytného objektu, rodinného nebo bytového domu, v němž převažuje funkce bydlení.

2. Budova musí být na území Olomouckého kraje

3. Žádat o příspěvek může majitel zapsaný v Listu vlastnictví ve výpisu z katastru nemovitostí a v objektu trvale bydlí

4. Firma, která bude zateplení provádět, musí mít licenci k takovým stavbám. Na zateplení je nutné použít komplexní zateplovací systém s minimální tloušťkou 12 centimetrů.

Zdroj: Krajský úřad Olomouc