„Jedná se vlastně o cyklus pohádkového učení. Výhoda tohoto setkání tkví hlavně v tom, že rodiče poznají budoucí učitele svých dětí a vidí je při práci. Můžou se už před zápisem do školy rozhodnout, jestli by zrovna takový styl práce vyhovoval jejich představám. Navíc pokud přijdou na všechna setkání, pak vidí postupně všechny učitele prvního stupně," uvedl ředitel školy Radomír Habermann.

Zapojení dětí do nejrůznějších aktivit za přítomnosti rodičů jistě předškolákům dodá i více odvahy při nástupu do školy.

„Děti se setkávají s budoucími spolužáky. Nemusí se proto obávat, že ve škole někoho nebudou znát. Stejně tak už poznají i učitelku a nebude to pro ně pak prvního září taková změna," doplnil ředitel základní školy.

Tato vzdělávací organizace se letos k projektu odhodlala už čtvrtým rokem.

„V průběhu předcházejících let se počet rodičů, kteří nás se svými dětmi navštěvovali, postupně zvyšoval. Prvním rokem chodilo kolem třiceti dětí, v loňském roce jich už docházelo v průměru asi padesát. Když jsem to obcházel letos, odhadoval bych počet dětí přes šedesát," podotkl Radomír Habermann. Podobný projekt však v Hranicích nerealizuje jen škola na Šromotově náměstí, ale například také Základní a mateřská škola Struhlovsko.