Kolem kácení stromů v parku Sady čs. legiíí vzniklo v uplynulých týdnech docela slušné haló. Někteří občané lamentovali nad tím, proč jsou odstraňovány hezké vzrostlé stromy. Radnice tak na to konto opakovaně vysvětlovala, že se jednalo o nezbytný krok, aby mohlo dojít ke zvýšení hrází na březích řeky Bečvy.

„Kácení bylo bohužel nutné. Některé stromy musely ustoupit budování protipovodňových opatření, některé nebyly v příliš dobré kondici. Do budoucna by tak usychaly a představovaly bezpečnostní riziko,“ popsal 2. místostarosta Daniel Vitonský.

Nahněvané občany může nicméně uklidnit fakt, že prořídlejší podoba parku dlouho nezůstane.

„Projektanti počítali s tím, že některé stromy budeme muset pokácet. Podmínkou stavebního povolení tak byla masivní náhradní výsadba,“ doplnil místostarosta.

Náhradní výsadba by měla do parku přinést 56 nových stromů, z nichž polovinu budou tvořit duby. V parku ale přibydou také platany, javory či několik jehličnanů.

Kácení vzrostlých stromů v ulici Kropáčova a v parku v Hranicích, březen 2021

Vlastní postřehy a připomínky? Nenechte si je pro sebe

Město však v souvislosti se zvyšováním hrází zdaleka nepočítá jen s náhradní výsadbou. Vzniklou situaci hodlá využít také k rozsáhlé revitalizaci prostoru na druhém břehu Bečvy v Kropáčově ulici.

„Vznikne zde rekreační oblast, čímž se občanům a návštěvníkům města více zpřístupní řeka Bečva. Cílem je, aby si zde mohli v klidu posedět a odpočinout v příjemném prostředí,“ nastínil Daniel Vitonský.

Revitalizace nábřeží však musí být rozdělena do několika etap. „Po dokončení výstavby protipovodňových opatření totiž Povodí Moravy přepočítá záplavové a zátopové zóny. To bude hrát roli v tom, jakou konkrétní podobu budou mít některé objekty, které bychom zde chtěli instalovat. Týká se to mimo jiné plánované kavárny,“ pokračoval místostarosta.

VIZUALIZACE nového nábřeží Bečvy v Hranicích s komentářem architekta

Zdroj: Youtube

Jak by mělo nábřeží po dokončené regenerace vypadat, si mohou občané prohlédnout v nové video-prezentaci.  Vizualizace a návrhy jsou ve videu doprovázeny komentářem autora projektu, architekta Tomáše Kočnara. 

Přímo na něj se mohou občané obracet se svými dotazy či připomínkami na mailové adrese info@atelierkocnar.cz. Postřehy lze zasílat do konce dubna.