Teď je však jisté, že stavební ruch utichne na náměstí až začátkem srpna. Podle úředníků města rekonstrukci zbrzdil archeologický průzkum. S tím však archeologové nesouhlasí.

Podle nich průzkum nemohl natolik ovlivnit stavební činnost, protože ta nebyla zcela utlumena. „Důvodem úpravy termínu je skutečnost, že po zahájení výkopových prací na výstavbě nové kanalizace byly práce pozastaveny z důvodu archeologického výzkumu,“ informoval Jiří Raba z Magistrátu v Přerově.

Přerovský archeolog Zdeněk Shenk však tvrdí, že průzkum probíhal po domluvě s investorem, trval přibližně tři týdny a navíc v součinnosti se stavební činností. „Nemohl mít vliv na časový skluz v takovém rozsahu,“ tvrdí Shenk. K vzácným nálezům, které tam archeologové před časem objevili, patřila zhruba tisíc let stará kostra člověka. Těšili se však i z několika dalších velmi cenných objevů.

Na Žerotínově náměstí v současné době probíhá třetí etapa rekonstrukce. „Její náklady jsou vyčísleny na 5,5 milionu korun,“ upřesnil Raba. Náměstí už má nové chodníky a objevil se tam nový prvek. Jedná se o betonové terasy v prostoru pod městskou knihovnou, které budou osázeny zelení.

V budoucnu by mělo dojít i k rekonstrukci středu náměstí. Na tu ale zatím není zpracována projektová dokumentace. Zástupci města totiž nemají jasno, jakým způsobem tuto plochu využít.