Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Naše obec má starou kanalizaci, a proto bychom potřebovali vybudovat novou kanalizaci s čističkou odpadních vod. Finanční náročnost je tak vysoká, že i kdybychom získali dotaci, vlastní náklady by byly natolik velké, že by hodně dlouho nemohla obec realizovat žádné akce.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?Blažena Matějíčková, starostka Žákovic

Letos konečně začala oprava polní cesty kolem Pastevníku k lesu. Po komplexní pozemkové úpravě jsme získali dotaci na rekonstrukci dvou cest, kterou financuje Pozemkový úřad. Ihned po dokončení úpravy začne rekonstrukce díky dotaci z MAS Záhoří-Bečva Soběchleby. Letos se ale v budování musíme brzdit. Loni jsme získali pět dotací a bylo by nerozumné některé vracet. Po dokončení všech projektů se můžeme pustit do dalších náročných akcí. Dá se tedy říci, že stále zkrášlujeme, opravujeme a udržujeme, co je v obci potřeba.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Stát stále více a více přenáší úkoly na obecní úřady. Musíme zvládat věci, na které mají velké úřady oddělení a vyškolené pracovníky. Musím se umět orientovat ve všech oblastech a poradit si s každým problémem. Veřejná správa je stále náročnější. Finanční prostředky jsou však k velikosti agend menší a menší. Jsme zahlceni různými výkazy, hlášeními a statistikami. Skloubit aktivní starostování s prací na plný úvazek je velice náročné.

Ano, vyřešila by to uvolněná funkce starosty, ale pokud na to není jednotný názor, je těžké lámat věc přes koleno. Dnes už se malý a velký obecní úřad liší jen v příjmech od státu.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Ten, kdo nechce, se v naší obci nudit nemusí. Obecní úřad pořádá každý měsíc kulturní akci. V zimě jsou to plesy a karneval, na jaře vodění medvěda, pálení čarodějnic a stavění májky. V červenci pořádají myslivci Pytláckou noc, v srpnu jedeme celá vesnice na společný výlet. Po sérii podzimních akcí zakončí rok ohňostroj. V obci navíc hrají fotbalisté, kterým fandí hodně občanů. Lidé ale hrají i volejbal nebo tenis. Koho nebaví sport, může se věnovat myslivosti. Myslím, že si tedy v naší obci každý něco najde.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Nevidím to tak černě. Mladí lidé, kteří na vesnici vyrostou, zůstávají nebo se vrací zpět. U nás v obci jsou čtyři novostavby, jeden domeček se chystá, osm mladých rodin bydlí v opravených domech a další mladá rodina se k nám stěhuje. Jsou to pro někoho směšná čísla, ale pro vesnici s 230 obyvateli to není tak špatné. Vycházet mladým vstříc – to je jediné, co můžeme jako starostové na malých obcích dělat.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Naše vesnička je malá, pěkná, málo frekventovaná, společenská a myslím i kamarádská. Ale pokud k tomu všemu někdo nezíská vztah, nemůže se mu zde dobře žít. Já se každý pracovní den těším, až „vypadnu" z městského ruchu k nám do krásné přírody, dobrého vzduchu a doma mě vítá štěstím překypující pejsek, který mě vždycky rád vidí.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Určitě bych se ráda vrátila do místa svého rodiště – do Fulneku. I když jsem v Žákovicích 38 let, stále je to pro mě druhý domov.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK