Ten byl z politických důvodů v padesátých letech minulého století uvězněn.

„Paní Šimanská je jednou z členek svépomocné skupiny Dcery. Jak z názvu vyplývá, do tohoto sdružení jsou zapojeny ženy, jejichž rodiče byli vězněni nebo dokonce umučeni v době totalitního režimu. A právě s některými „Dcerami“ natáčíme už od konce ledna jejich svědectví,“ vysvětlil produkční Mirek Vymětal z občanského sdružení Teenageři, děti & kamery, které se podílí na výrobě výpovědí Dcer spolu s firmou Sunfilm Productions.

„Celý projekt iniciují producentka Zuzana Dražilová a Jana Švehlová, zakladatelka sdružení Dcery,“ doplnil Vymětal.

Filmaři natáčeli v Přerově rozhovor s dcerou politického vězně. Natáčení včera probíhalo jednak v bytě v přerovské Dvořákově ulici, ale také v rodném domě dvaaosmdesátileté důchodkyně v nedalekých Kozlovicích.

„Tady jsem vyrůstala s pěti sourozenci,“ zavzpomínala na dvoře hospodářského stavení Božena Šimanská.

Její otec, stejně jako bratr a švagr, odmítl vstoupit a vložit svůj majetek v padesátých letech do JZD. „Bylo to hodnoceno jako sabotáž, a za to se všichni ocitli ve vězení. Můj otec dostal dvanáct let a ve vězení strávil čtyři roky,“ vzpomněla Šimanská, držitelka Ceny města Přerova.

Filmaři natáčejí výpovědi k archivním účelům, ale do budoucna se počítá, že některé z nich budou také podkladem pro dokumentární snímek.

„Máme v plánu natočit minimálně třicet audovizuálních svědectví. Natáčení probíhá nejen v České republice, ale i na Slovensku. Teď jsme asi v polovině naší práce,“ řekl závěrem Vymětal.