Zastupitelé v Přerově posvětili minulý týden spolupráci dvou českých a čtyř polských měst.

Ta se mají v následujících letech podílet na zviditelnění regionu a rozvoji turistického ruchu. Díky záměru mohou města dosáhnout až na dva miliony eur z evropského operačního programu.

Stejně jako Přerov spolupracuje i město Hranice s polskou stranou. „Smyslem tohoto účelového spojení je, abychom lépe dosáhli na evropské finance,“ shrnul mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Stejně jako v Přerově se hodlají i v Hranicích zaměřit na větší zviditelnění a propagaci turisticky zajímavých míst.

„V případě Hranic se jedná o spolupráci s regionem v opolském vojvodství,“ upřesnila Jana Černá z odboru školství a cestovního ruchu hranického městského úřadu.

Hranická radnice přitom nebude lákat návštěvníky jen na památky ve městě, ale i v jeho okolí. „Do projektu totiž vstupuje celý hranický mikroregion,“ doplnila Černá.

Ten by mohl získat realizací záměru kolem tří milionů korun, přičemž samotné město počítá s částkou 590 tisíc. Peníze se podle jejích slov využijí na propagaci celého Hranicka.

Město Hranice hodlá ze získaných prostředků zaplatit průvodcovské služby a nechat zhotovit reprezentativní propagační materiály.

„Chtěli bychom také nechat natočit film o Hranicích a významných památkách mikroregionu jako je zámek, propast, Zbrašovské argonitové jeskyně, větrné mlýny ve Skaličce a další,“ podotkla.

V prezentačních materiálech by byla věnována pozornost také významným cyklotrasám v mikroregionu. Také Přerov počítá s propagací turistických okruhů. „Česká města by upozorňovala na ta polská a naopak,“ vysvětlil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Kromě značení turistických tras počítá záměr i se zakoupením jednotných multimediálních kiosků a propagačních materiálů v češtině, polštině a angličtině.

Města se mají navíc podílet na přípravě výstavního stánku, s nímž se budou prezentovat na zahraničních výstavách.

„Za českou stranu se do projektu zapojí města Česká Skalice a Přerov, za polskou pak Klodzko, Swidnica, Kedzieryn Kozle a Bardo,“ vyjmenoval Přidal.

Přerov hodlá touto formou zviditelnit hned několik významných turistických okruhů. Přerov chystá atraktivní okruhy První má název Přerovským luhem a hájem.

„Je to vlastně procházka krajinnými prvky jako je Žebračka nebo park Michalov,“ upřesnil Přidal. Okruh Po stopách kulturního dědictví je dlouhý necelé tři kilometry a upoutá na památky v centru města - kostel svatého Vavřince, Muzeum Komenského, zámek nebo bývalou synagogu.

Další turistická trasa má návštěvníkům přiblížit slavnou historii Předmostí a světový význam paleolitického naleziště, které má v rámci Evropy ojedinělé postavení.

Cílem poslední trasy s názvem Odpočinkové odpoledne je upozornit třeba na ornitologickou stanici, velkou lagunu, skatepark a okolí Bečvy. Zástupci přerovského magistrátu mají podepsat smlouvu o spolupráci s polskou stranou už tento týden.

„Je to projekt na léta 2008 až 2010. Doufáme, že se začne realizovat co nejdříve,“ řekl mluvčí přerovského magistrátu.

Město vyčlení na projekt částku zhruba 3,5 milionu korun. Zbývajících osmdesát pět procent z celkové investice se mázískat z evropských peněz.