V Čižkovicích na Litoměřicku se však zpracovává jen polovina vyrobeného odpadu a o další dávky už v severních Čechách nejeví zájem. Spalování druhé poloviny je tedy momentálně otázkou. Hranice ale mohou zůstat v klidu. Do cementárny totiž nebezpečný odpad nedorazí. Vedení společnosti znovu potvrdilo, že o jeho spalování nemá zájem.

Hlavním důvodem je prý jeho nízká výhřevnost.

„Výhřevnost tohoto materiálu je kolem deseti megajoulů, což je například proti uhlí (přibližně 25 megajoulů) velký rozdíl. Navíc obsahuje velké množství vody. Prostě to pro nás není vhodné," řekl technický ředitel Cementu Hranice Roman Michalčík.

Cementárna svůj nesouhlasný postoj vyjádřila už v minulosti, přestože se na ni firma, která v současnosti Geobal také vyrábí, se svou žádostí obrátila.

„Ano, zeptali se nás, zda by to bylo u nás možné. Samotné spalování sice není zase takový problém, ale kvůli nízké výhřevnosti jsme to jednoduše odmítli. Tím to skončilo, nikdo další se na nás už s dotazem neobracel," doplnil technický ředitel Cementu Hranice.

I město je proti

Negativně se k celé záležitosti dříve postavilo také město Hranice.

„Tento problém se řešil už před lety, ale my jsme tuto možnost striktně zamítli. V cementárně se zpracovává jen alternativní palivo," potvrdila vedoucí odboru životního prostředí Ivana Zaoralová.

Nepříliš vhodné vlastnosti paliva, jež obsahuje nebezpečné látky, však zřejmě nejsou jediným důvodem, proč cementárna v Hranicích k jeho zpracování nepřistoupí. V případě přijímání odpadu by totiž nešlo jen o samotné spálení, ale také o umístění přibližně sta tisíc tun materiálu na skládce. Zatímco v severních Čechách našli své útočiště u Litvínova, na Hranicku žádná takováto plocha dostupná není. Navíc každoročně by se spalovalo „jen" přibližně deset tisíc tun a materiál by proto musel být zabezpečený na skládce přibližně deset let.

Kvůli celé této složité problematice se nyní vypsalo výběrové řízení, do kterého se pochopitelně Hranice nepřihlásily. Soutěž by měla určit, kdo Geobal takzvaně vezme na svá bedra. Vítěz následně dostane termín, dokdy bude muset materiál zpracovat.

Cement Hranice má kvůli integrovanému povolení v současné době přesně dáno, jaký materiál může zpracovávat.

„Mezi takovýto materiál patří černé uhlí, masokostní moučka nebo třeba směs plastu, dřeva a gumy," doplnil technický ředitel Cementu Hranice Roman Michalčík.