Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Zdárně dokončit všechny projekty a „udržet" jejich udržitelnost.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Je těžké hodnotit něco, co teprve přijde (směje se).

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Politická kultura, přebujelá administrativa, složitost čerpání dotací z Evropské unie, zákon o veřejných zakázkách. Dále energetická náročnost budov a černé díry v rozpočtu.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Jedenáct spolků a Cena naděje za živý venkov je důkazem toho, že nedostatkem kulturního vyžití výrazně netrpíme. Malou zásluhu na této skutečnosti má i obec.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Strach máme, ale zatím je trend opačný.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Zaprvé je to klidné, čisté a krásné prostředí. Dále základní občanská vybavenost a přiměřeně dostupná síť služeb a škol. A nakonec bych uvedla i dobře fungující samosprávu.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Být českým lobbistou a žít v Lichtenštejnském knížectví (směje se).

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK