„Soutěžní přehlídky se účastní kromě přerovské umělecké školy i orchestry z Olomouce, Litovle, Zábřehu, Hranic, Zlatých hor, Kojetína nebo Uničova,“ přiblížil ředitel pořádající Základní umělecké školy v Přerově Michal Bobák.

Soutěžilo se v několika kategoriích a účinkující hodnotila pětičlenná porota. „Krajská soutěžní přehlídka má mnohaletou tradici. V posledních letech se pravidelně pořádala v Zábřehu na Moravě v místním kulturním domě, který nyní prochází rekonstrukcí. Z toho důvodu jsme se zhostili hostitelské funkce my. Vzhledem k počtu účastníků to není úkol zrovna jednoduchý,“ řekl Michal Bobák.

Ocenění putuje do Hranic

Orchestrům z Přerovska se v soutěži dařilo - do ústředního kola postoupil Dechový orchestr ZUŠ v Kojetíně a Velký dechový orchestr ZUŠ Hranice, návrh na postup má i Dechový orchestr ZUŠ B. Kozánka v Přerově. Velký dechový orchestr při Základní umělecké škole v Hranicích získal také zvláštní cenu pro školy, a to za sólový výkon ve skladbě Pavla Staňka Balada pro trubku, kterou předvedl Teodor Jakubík.

„Mrzí mě, že náš kraj nemůže v celorepublikovém kole reprezentovat více orchestrů. V Olomouckém kraji je totiž v celorepublikovém srovnání nejvíce kvalitních velkých dechových orchestrů ZUŠ. Postupu si z tohoto důvodu velmi ceníme. V orchestru hraje spousta žáků od začátečníků až po velmi zkušené. Je proto velmi důležité, aby derigent dokázal takto velký kolektiv stmelit. Na postupu mají velkou zásluhu všichni pedagogové dechového oddělení ZUŠ Hranice,“ řekl Miroslav Smrčka, ředitel ZUŠ Hranice.

„Náš orchestr má dlouholetou tradici a v Hranicích funguje od dob založení umělecké školy. Hrajeme repertoár od lidovky až po Vlacha a zaměřujeme se na českou hudbu, i když dnes děti chtějí hrát spíše filmovou muziku. V červnu nás čeká řada koncertů -začínáme v Bochoři, pak hrajeme v Pavlovicích, na Štramberském krpálu a nakonec odjíždíme na týden do Chorvatska - to mají žáci spíše za odměnu,“ poznamenal šéf orchestru Tomáš Landsmann.