„Stále si chodí do knihovny půjčovat knihy. Pracuje na počítači, vyřizuje telefonáty, fotí. Je zkrátka neuvěřitelně vitální, což je úžasné a obdivuhodné," řekl František Pavlík ze Skaličky.

Vítězslav Přikryl žije ve Skaličce bezmála půl století a za tu dobu se stal jednou z nejváženějších osobností obce.

„Od chvíle, kdy k nám přišel, zde vykonal mnoho přínosného ať už pro obec, kulturní život v ní, i její obyvatele. Je to opravdu neobyčejný člověk," uvědomuje si František Pavlík, který se minulý týden účastnil oslavy narozenin nejstaršího obyvatele.

Co se týče profesního života, zaznamenal Vítězslav Přikryl mnoho neoddiskutova­telných úspěchů a jeho přínos na poli pedagogiky i archeologie je zcela neoddiskutovatelný.

Svými archeologickými nálezy přispěl k vytvoření muzea v Kelči, tedy v obci, ve které se v roce 1920 narodil.

Mimo jiné objevil velkou mohylu u obce Rouské nebo zpracoval přednášku o historii našeho kraje, kterou se snažil zpopularizovat archeologický výzkum pro veřejnost. Výsledky jeho práce obohatily mnohá muzea na území Moravy

Mezi zájmy Vítězslava Přikryla vždy patřila také zoologie, především pak ornitologie. C

izí mu rozhodně nikdy nebylo ani fotografování, když během svého působení v obci Všemina organizoval fotografický kroužek.

Právě ve Všemině působil Vítězslav Přikryl před svým odchodem do Skaličky. Dlouhých patnáct let zde působil jako ředitel školy a zanechal zde nesmazatelnou stopu, stejně jako ve Skaličce.

„Ihned po svém příchodu začal stejným způsobem jako ve Všemině ovlivňovat život i u nás," vzpomíná František Pavlík.

I ve Skaličce vykonával Vítězslav Přikryl funkci ředitele místní školy. A i když byl za bývalého režimu nucen Skaličku na nějakou dobu opustit, znovu se do ní vrátil.

David Král