Hranice

Zastupitelé v Hranicích schválili už v listopadu čtyři připravené investiční akce. Patří mezi ně výstavba víceúčelového hřiště u Základní školy 1. máje, rekonstrukce silnice Pod Bílým kamenem, inženýrské sítě na Tyršově ulici v Drahotuších a vybudování hasičské zbrojnice pro Sbor dobrovolných hasičů.

„V rámci víceúčelového hřiště by měly být v příštím roce zahájeny přípravné práce, tedy přeložky sítí a výstavba opěrné zdi. Náklady na výstavbu sportoviště činí šest milionů korun," uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. V Tyršově ulici v Drahotuších se počítá se zasíťováním sedmi městských pozemků pro výstavbu rodinných domů.

Přerov

„Největší investiční akcí tohoto roku v Přerově je stavba nové lávky U Tenisu, která nahradí stávající přemostění," zmínil přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

Stavba nové spojnice břehů řeky Bečvy v místech u tenisových kurtů přijde na 25 milionů korun. Radní už vybrali předpjatý železobetonový trám se závěsy, který je v případě povodní bezpečnější.

Poničená lávka se měla původně začít bourat loni na podzim, statik ale nakonec prodloužil její životnost až do jara. Nový most se má stavět až ve druhé polovině roku, protože na jaře dochází kvůli tání sněhu ke zvýšeným průtokům na řece Bečvě.

„Mezi další investice Přerova patří zbudování kompostárny za 18 milionů korun a rozšíření skládky komunálního odpadu v Žeravicích. Kromě toho se plánuje stavba nových parkovacích míst v Kabelíkově ulici," upřesnil mluvčí magistrátu Bohuslav Přidal.

Revitalizace se dočká nejen Horní náměstí, ale i prostranství mezi školami v Palackého ulici a svůj vzhled změní i zchátralá kašna u restaurace Haná. Město si vzalo už dříve také úvěr na elektronizaci veřejné správy, což je investice za zhruba 100 milionů korun.

Kojetín

Úpravy centra města se konečně dočkají v Kojetíně, kde by měla vypuknout náročná rekonstrukce Masarykova náměstí.

„Přebytek hospodaření za loňský rok je výrazný a od něj se budou odvíjet i investice, které schválíme na lednovém zastupitelstvu. Klíčová bude ale rekonstrukce náměstí, na niž jsme získali dotaci 25 milionů korun," uvedl starosta Kojetína Jiří Šírek.

Město hodlá z vlastních prostředků postavit také multifunkční sportovní halu. „Potom už to budou investice menšího rozsahu – úpravy hřbitova a přilehlých komunikací," doplnil.

Lipník nad Bečvou

V Lipníku se letos chystají na revitalizaci Bratrské ulice či rekonstrukci Palackého a vedlejší Losertovy. Připravuje se také obnova zámeckého parku a oprava městských hradeb.

„Výběrové řízení u některých akcí teprve proběhne, proto nemůžeme říci, jakou částku na ně město vloží. Předběžně ale dohromady počítáme s částkou kolem třiceti milionů korun," potvrdila Magda Skácelová z odboru regionálního rozvoje.